Invuo överväger rättsliga åtgärder i anslutning till AJ Group-transaktionen

Efter dagens offentliggörande av Invuo Technologies AB:s ("Invuo") försäljning av tillgångar relaterade till Seamless Distribution Systems AB ("SDS"), bekräftar Invuo att bolaget nu kommer att överväga att vidta rättsliga åtgärder till följd av den icke genomförda transaktionen med AJ Group Holdings Ltd ("AJ Group").

Såsom meddelat i pressmeddelande den 6 mars 2018 har AJ Group ingått ett teckningsåtagande representerande en investering i Invuo-aktier och SDS-relaterade tillgångar om totalt SEK 52 miljoner. Till följd av att AJ Group har underlåtit att fullgöra sina skyldigheter enligt teckningsåtagandet kommer Invuo att överväga vidtagande av rättsliga åtgärder med anledning av detta allvarliga kontraktsbrott.

Vidare har, såsom offentliggjorts separat idag, Sheliza Jamal avgått från Invuos styrelse.
   

För ytterligare information, vänligen kontakta:
John Longhurst, CEO, john.longhurst@invuo.com, +46 8 564 878 00
  

Denna information är sådan information som Invuo Technologies AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl 08.30 CEST den 22 maj 2018.
  

Om Invuo
Invuo tillhandahåller sedan 2001 egenutvecklade lösningar och system för mobila transaktioner. Verksamheten bedrivs inom två huvudsakliga affärsområden: lösningar för mobila betalningar som tillhandahålls under varumärkena MeaWallet™ och distribution av e-produkter. www.invuo.com 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar