Invuo säljer finansiella tillgångar relaterade till SDS

Invuo Technologies AB (“Invuo”) har beslutat att sälja samtliga sina finansiella tillgångar relaterade till Seamless Distribution Systems (“SDS”) för en totalsumma om SEK 17,5 miljoner. SDS-tillgångarna som säljs består av aktier i SDS motsvarande 23,3% av aktierna i SDS, totalt 1 610 618 aktier, och låneåtaganden från SDS till Invuo (med ett nominellt värde på SEK 35 miljoner).

Köparen av SDS-tillgångarna utgörs av ett konsortium av svenska investerare, som inkluderar ledamöter i SDS ledningsgrupp och styrelse.

Transaktionen förväntas slutföras senast den 31 maj 2018.

För ytterligare information, kontakta:
John Longhurst, CEO, john.longhurst@invuo.com, +46 8 564 878 00
  

Denna information är sådan som Invuo Technologies AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 maj 2018 kl. 08:30 CEST.
 

Om Invuo
Invuo tillhandahåller sedan 2001 egenutvecklade lösningar och system för mobila transaktioner. Verksamheten bedrivs inom två huvudsakliga affärsområden: lösningar för mobila betalningar som tillhandahålls under varumärket MeaWallet™, och distribution av e-produkter. www.invuo.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar