Rättelse av pressrelease 2017-07-10 (”Seamless Distribution AB utser ny VD”)

Rättelsen avser att Peter Fredells anställning inte har avslutats genom överenskommelse. Korrekta uppgifter följer nedan.


Seamless Distribution AB utser ny VD

Styrelsen för Seamless Distribution AB ("Seamless") har idag avslutat Peter Fredells anställning som VD för Seamless. Styrelsen tackar Peter Fredell för hans värdefulla insatser genom åren som VD och önskar honom lycka till i framtiden.

Tomas Jalling, som har varit anställd av Seamless som chefsjurist sedan december 2012, tillträder med omedelbar verkan som ny VD. Styrelsen, under ledning av John Longhurst som kommer att engagera sig som arbetande styrelseordförande, kommer att arbeta nära Tomas Jalling och Seamless ledning för att säkerställa att lämpliga åtgärder vidtas för att implementera nödvändiga strategier.

För ytterligare information, kontakta:

John Longhurst, styrelseordförande, john.longhurst@seqr.com, +46 8 564 878 00.

Denna information är sådan information som Seamless Distribution AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juli 2017 kl. 11:00 CET.

Om Seamless
Seamless, en av världens ledande leverantörer av betalsystem för mobiltelefoner. Grundat 2001 och verksamt i 35 länder hanterar Seamless årligen över 5,3 miljarder transaktioner genom 675 000 aktiva försäljningsställen. Seamless har tre affärsområden; transaktionsväxeln, teknikleverantör för distribution av e-produkter samt tillhandahåller den mobila betalningsplattformen Seqr. Seamless handlas på Nasdaq OMX Stockholm, www.seamless.se.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar