Reviderad vägledning kring finansiell situation

I anledning av Invuo Technologies ABs tillkännagivande den 19 juli om verksamheten och dess finansiering lämnas nu ny vägledning och framåtblick.

På grund av osäkerhet främst till följd av oklarheter kring bolagets finansiella ställning, har den förväntade accelerationen av nya ordrar för MeaWallet ännu inte infunnit sig. I avsaknad av nya ordrar för MeaWallet, och i avsaknad av ett positivt utfall i ett skattemål, förväntar vi oss nu att bolagets rörelsekapital kommer att nå ett kritiskt läge vid utgången av oktober månad, istället för som tidigare förväntat vid utgången av 2018. Bolagets ledning är givetvis mycket fokuserad på dessa förhållanden.

Med hänsyn till den rådande situationen har ledningen intensifierat sitt engagemang i diskussioner med potentiella investerare. Ett flertal diskussioner om investeringar i bolaget och diskussioner med potentiella köpare av bolaget och dess affärsgrenar pågår för närvarande. Utfallet av dessa diskussioner, liksom eventuella ytterligare förändringar beträffande bolagets rörelsekapital, kommer att kommuniceras till marknaden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Schedin, CFO, martin.schedin@invuo.com, +46 8 564 878 00

Denna information är sådan information som Invuo Technologies AB (publ) är skyldig att offentligöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl 10:50 CET den 14 september 2018.

Om Invuo
Invuo tillhandahåller sedan 2001 egenutvecklade lösningar och system för mobila transaktioner. Verksamheten bedrivs inom två huvudsakliga affärsområden: lösningar för mobila betalningar som tillhandahålls under varumärkena MeaWallet™ och distribution av e-produkter. www.invuo.com 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar