Seamless årsredovisning nu publicerad

Stockholm, 2012-03-30 07:50 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --  

Seamless publicerar idag, fredagen den 30 mars, årsredovisningen för 2011 på www.seamless.se. Årsredovisningen finns att läsa i PDF-format. Önskas årsredovisningen i tryckt form ber vi dig kontakta Seamless via e-post: info@seamless.se

Kort sammandrag:

·       2011 har varit ett mycket händelserikt och spännande år för Seamless. Vår affärsverksamhet har genomgått en omvälvande utveckling när det gäller både produkter och strategi. En direkt följd av detta kan redan ses genom en stark ökning av omsättningen. Detta är en utveckling som kommer att fortsätta i än högre grad under 2012. Seamless har den närmaste tiden en unik möjlighet att expandera och lägga grunden för en mycket lönsam tillväxt.

·       Bedömning att nettoresultatet för 2012 kommer att understiga tidigare år då fokus kommer att läggas på utveckling och att öka vår marknadsandel i samtliga affärsområden.

·       På grund av detta fokus kommer investeringar att tas som måste kostnadsföras direkt. Alla investeringsbeslut kommer dock att tas med det absoluta kravet att vi skall ha en fortsatt stark balansräkning.

·       Sammantaget bedömer vi att vi kommer se en ökning av omsättningen i våra nu existerande verksamheter under 2012.

·       Sammantaget gör tillväxten i vår verksamhet tillsammans med potentialen i SEQR att Seamless kan se fram emot en stark tillväxt i omsättning, produkt, kund och geografisk spridning under 2012 och framåt.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

·       Kinnevik blev i slutet av december storägare i Seamless via en riktad nyemission då de köpte 2,3 miljoner aktier motsvarande cirka 9,5 procent av kapital och röster i Seamless för 16,1 Mkr. Kinnevik har även en option att köpa ytterligare 1,0 miljoner aktier motsvarande ca 3,6 procent av Seamless. Optionen är giltig till december 2012.  Transaktionen slutfördes under januari 2012.

·       Seamless stärker ledningsgruppen med två nya positioner, en global säljchef och en affärsområdesansvarig för SEQR.

·       Under februari och mars offentliggörs avtal gällandes SEQR med Axfood, Espresso House samt en ledande global aktör inom snabbmatsindustrin. Seamless tecknar även avtal med Sveriges ledande kassasystemsleverantör Extenda, om att Seamless SEQR blir en integrerad del av Extendas standardprodukt. Detta innebär att alla Extendakunder kommer att kunna få tillgång till SEQR.

·       Seamless har under 2012 inlett en process för att noteras på börsen Nasdaq OMX Stockholm.

Årsredovisningen i sin helhet bifogas.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Daniel Nyholm, CFO Seamless, tel 08-564 878 00, daniel.nyholm@seamless.se

Om Seamless
Seamless är specialiserat på lösningar för betalsystem för mobiltelefoner såsom överföring av pengar mellan mobiler (Mobile Money) och kontantkortsladdning. Seamless transaktionsplattform ERS 360° hanterar årligen över 2,4 miljarder transaktioner genom 525 000 försäljningsställen världen över. Seamless har system för elektronisk kontantkortsladdning och M-handel hos mer än 40 operatörer i 26 länder på tre kontinenter. Seamless lösning SEQR för mobila betalningar i butik och online är patentsökt med totalt 41 olika patentkriterier. Seamless startades 2001 och handlas på Nasdaq OMX First North, kortnamn SDAB. Företaget har sitt huvudkontor i Stockholm och kontor i Mumbai, Indien, Lahore i Pakistan, Riga i Lettland samt Accra i Ghana. Mer information finns på www.seamless.se

Certified Advisor: Evli Bank Plc Stockholm, telefon 08 407 80 00

Prenumerera

Dokument & länkar