Seamless Distribution AB (publ) Årsredovisning 2016

ORDFÖRANDE HAR ORDET

Under 2016 fortsatte den starka trenden för Seamless. Samtliga affärsdivisioner redovisade ökad nettoomsättning, vilket resulterade i att koncernens omsättning ökade med 27 procent jämfört med 2015.

Affärsområde Seamless Distribution Systems (SDS) ökade sin försäljning med 6 procent till 96 MSEK och nettoresultatet ökade 22 procent jämfört med 2015, till 33,1 MSEK. Den gynnsamma utvecklingen för företaget fortsätter med nya tillskott i produktportföljen kombinerat med en stark orderingång inom vår traditionella produktmix.

Under året inträffade flera viktiga händelser i Seqr-verksamheten. En av de mest betydande är att Seqr-användare nu kan betala med Seqr över hela världen där det finns kortterminaler för kontaktlösa betalningar (NFC). Utvecklingen av denna nya teknik innebar att Seqr-nätverket utökades från några tiotusentals butiker till runt 35 miljoner försäljningsställen över en natt. Denna utveckling bidrog också till att eliminera Seqrs största flaskhals, nämligen ett begränsat nätverk av försäljningsställen som accepterar Seqr. Det innebar också att Seqr inte längre behöver förhandla fram separata avtal med varje handlare för att utöka sitt nätverk. Om du som handlare accepterar MasterCard, accepterar du även Seqr.

Seqr förvärvade även det norska företaget MeaWallet. MEA är ett programvaruföretag som har utvecklat nyckelfärdiga lösningar för kortutfärdare som vill utfärda virtuella kort via en mobil enhet. Detta är en strategiskt viktig teknik eftersom vi tror att alla nuvarande och nya kortutfärdare kommer att satsa på virtuella kort via olika mobila enheter i framtiden. I dagsläget är det bara ett fåtal företag som kan erbjuda denna teknik, vilket ger MEA (och i förlängningen Seamless) ett gynnsamt konkurrensläge.

År 2017 verkar bli ett mycket spännande år mot bakgrund av att teknik- och marknadstrenderna ser ut att bidra till en stark tillväxt, både under detta år och i framtiden. 

   
Kontakt

För mer information, vänligen kontakta:
Peter Fredell, VD
peter.fredell@seamless.se
+46 8 564 878 00

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar