Seamless hjälper Västtrafiks kunder med SMS-biljetter

Stockholm, 2013-02-07 07:50 CET (GLOBE NEWSWIRE) --  

Seamless ligger bakom Västtrafiks nya betalningssystem för SMS-biljetter som började gälla den 1 februari 2013. Till skillnad från kollektivtrafikföretag som valt andra lösningar har Västtrafiks övergång till Seamless system gått över förväntan.

Krånglande biljetter, SMS som inte går igenom, sajter som inte svarar – det är bara några av alla de klagomål vi hört och läst om de senaste dagarna i samband med att bland annat SL varit tvungna att lägga om sina system för mobil betalning. Hos Västtrafik är däremot tongångarna andra:

– När vi upphandlade vår nya mobila betalningstjänst var en av de stora utmaningarna att hinna få igång systemet i tid till den 1 februari. Med Seamless som leverantör har arbetet gått smidigt och vi har mötts av positiv respons från våra kunder, säger Maria Björner Brauer, enhetschef försäljning och marknad på Västtrafik.

Omkring 8% av Västtrafiks omsättning under 2012 utgjordes av SMS-biljett köp till ett värde motsvarande cirka 200 msek. Det nya betalningssystemet kommer att gälla i två år framåt med möjlighet till förlängning i ytterligare två år. Omkring 100 000 personer hade i fredags registrerat sig och antalet ökar snabbt.

– Att vi så snabbt och problemfritt är igång med Västtrafiks nya betalningssystem för SMS-biljetter är ett tydligt bevis på att vår tjänst möter de behov som finns inom svensk kollektivtrafik. Det är tack vare vår unika teknik och egna transaktionsväxel som vi är en av marknadens mest pålitliga och flexibla aktörer inom området. För att få igång den här tjänsten har vi lagt ner mycket resurser. Vi kände ett stort samhällsansvar i att få igång tjänsten i tid och med god funktion och vinst var inte det viktigaste, säger Peter Fredell, koncernchef och VD för Seamless Distribution AB.

För ytterligare information kontakta:

Peter Fredell, VD Seamless Distribution AB, tel. 08-564 878 00, peter.fredell@seamless.se

Olivera Andersson, kommunikationschef, Seamless, tel. 070-660 51 96, olivera.andersson@seamless.se

Om Seamless

Seamless är en av världens ledande leverantörer av betalsystem för mobiltelefoner och hanterar årligen över 3,1 miljarder transaktioner genom 525 000 aktiva försäljningsställen. Detta kombinerat med över elva års erfarenhet och närvaro i ett trettiotal länder ger Seamless en stark position på mobilbetalningsmarknaden. Det är företagets unika transaktionsplattform som gör SEQR möjligt. Seamless handlas på Nasdaq OMX Stockholm, kortnamn SEAM.

Om Västtrafik

Västtrafik har hand om kollektivtrafiken i hela Västra Götaland. 2 700 bussar, tåg, spårvagnar och båtar. 22 000 hållplatser. 39 000 körda mil per dygn (en sträcka motsvarande 9,6 varv runt jorden) gör Västtrafik till Sveriges näst största kollektivtrafikföretag. Västtrafik samordnar kollektivtrafiken, gör tidtabeller och bestämmer rutter och turer. Men all trafik upphandlas och körs på entreprenad. Under 2011 gjordes cirka 267 miljoner resor med Västtrafik.

www.vasttrafik.se

Denna information är sådan som Seamless Distribution AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2013-02-07 kl 07.50

Prenumerera

Dokument & länkar