Seamless tre största aktieägare bekräftar full teckning i nyemission

Seamless Distribution AB har tidigare meddelat att bolagets största aktieägare har bekräftat sitt stöd för den pågående nyemissionen. Bolaget kan nu även tillkännage att dess tre största aktieägare, som tillsammans representerar nästan 30 % av bolagets aktiekapital, nu alla har bekräftat att de i emissionen tecknar sig för aktier motsvarande samtliga sina teckningsrätter.
  

För ytterligare information, kontakta:
Martin Schedin, CFO, martin.schedin@seamless.se, +46 8 564 878 00
  

Denna information är sådan som Seamless Distribution AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 december 2017 kl. 08:50 CET.

Om Seamless
Seamless tillhandahåller sedan 2001 egenutvecklade lösningar och system för mobila transaktioner. verksamheten bedrivs inom två huvudsakliga affärsområden: lösningar för mobila betalningar som tillhandahålls under varumärket MeaWallet™, och distribution av e-produkter. www.seamless.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar