Sheliza Jamal lämnar Invuos styrelse

Sheliza Jamal har underrättat styrelseordföranden Tomas Jalling om att Jamal med omedelbar verkan begär eget utträde ur Invuo Technologies ABs styrelse.
  

För ytterligare information, vänligen kontakta:
John Longhurst, CEO, john.longhurst@invuo.com, +46 8 564 878 00

Denna information är sådan information som Invuo Technologies AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl 08.30 CEST den 22 maj 2018.

Om Invuo
Invuo tillhandahåller sedan 2001 egenutvecklade lösningar och system för mobila transaktioner. Verksamheten bedrivs inom två huvudsakliga affärsområden: lösningar för mobila betalningar som tillhandahålls under varumärkena MeaWallet™ och distribution av e-produkter. www.invuo.com 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar