Uppdatering avseende Invuos finansiella ställning

Invuo Technologies AB (“Invuo”) meddelade den 17 maj 2018 i en pressrelease att osäkerhet relaterad till den transaktion med AJ Group Holding AB (“AJ Group”) som tidigare informerats om resulterat i en situation där Invuos likviditet blivit kraftigt försvagad. I pressreleasen meddelade bolaget även att det skulle söka alternativa lösningar till finansiering genom AJ Group.

I enlighet med vad som idag har meddelats i annat offentliggörande har Invuo beslutat att sälja tillgångar relaterade till Seamless Distribution Systems AB ("SDS") för totalt SEK 17,5 miljoner. Denna likviditetstillförsel gör det möjligt för Invuo att fortsätta verksamheten och att investera i sina två affärsområden, MeaWallet och eProducts.

Genom överenskommelsen att sälja SDS-tillgångarna har osäkerheten på kort sikt kopplad till Invuos likviditet undanröjts. Baserat på Bolagets nuvarande affärsplan, som inkluderar en accelererad ökning av tecknade ordrar av MeaWallet i år, och att eProducts i år levererar en resultatutveckling som innebär break-even eller bättre, förväntar sig Bolaget att kunna bibehålla tillräcklig likviditet för att kunna finansiera verksamheten åtminstone fram till utgången av 2018.

Ett separat offentliggörande avseende AJ Group-transaktionen har gjorts idag.
   

För ytterligare information, kontakta:
John Longhurst, CEO, john.longhurst@invuo.com, +46 8 564 878 00
  

Denna information är sådan som Invuo Technologies AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 maj 2018 kl. 08:30 CEST.
  

Om Invuo
Invuo tillhandahåller sedan 2001 egenutvecklade lösningar och system för mobila transaktioner. Verksamheten bedrivs inom två huvudsakliga affärsområden: lösningar för mobila betalningar som tillhandahålls under varumärket MeaWallet™, och distribution av e-produkter. www.invuo.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar