Inwido Sverige tilldelas Q3s pris för hållbara transporter

Inwido Sverige, ledande leverantör av fönster och dörrar med varumärken som Elitfönster, SnickarPer och Hajom, har tilldelats Q3s kvalitetsbevis för hållbara transporter. Inwido får priset för att de har tydliga krav inom området miljö och för sin målsättning att etablera och utveckla långsiktiga samarbeten och transportlösningar med hållbarhet i fokus. 

Q3 - Forum för hållbara transporter är en ideell förening med målsättningen att öka kvaliteten vid tunga vägtransporter. Föreningen har delat ut totalt 46 stycken Q3 kvalitetsbevis sen 2005 till företag som lever upp till kriterier för goda transportköpare.

Effektiva och miljöanpassade transporter är viktiga mål för Inwido och priset från Q3 är en bekräftelse på att vi gör bra saker, säger Patrik Johansson, Miljöchef Inwido Sverige AB.

Inwido Sverige sätter mål för att ta sitt miljöansvar, både avseende sina medarbetares kompetens, produkternas miljöpåverkan och genom att bedriva en resurseffektiv verksamhet.

”Vi ska bland annat minska miljöbelastningen från transporter med 15% till 2014 jämfört med 2010 relaterat till produktionsnivån”, förklarar Patrik Johansson.

Utöver flera interna projekt för att förbättra sina transporter, samarbetar Inwido Sverige med andra företag för att tillsammans uppnå bättre resultat, t ex med PEAB kring effektiva byggtransporter och med Schenker kring olika utvecklingsfrågor.

”Att packa fönster i en lastbil på ett effektivt sätt är ingen enkel uppgift. Att fylla lastbilarna för att undvika onödiga transporter och att säkerställa bra standard på bilarna är några exempel på utmaningar framåt”, avslutar Patrik Johansson.

För ytterligare information, kontakta gärna någon av följande personer:

Jonas Netterström, VD Inwido Sverige AB
Telefon: +46 708 160 180. E-post: jonas.netterstrom@inwido.se

Patrik Johansson, Miljöchef, Inwido Sverige AB

Telefon: +46 761 274 678. E-post: patrik.johanssonn@inwido.se

Stefan Andersson, Kategorichef Inköp, Inwido AB

Telefon: +46 730 740284. E-post: stefan.andersson@inwido.com

Om Inwido
Inwido Sverige ingår i Inwido koncernen som är norra Europas ledande leverantör av innovativa, miljövänliga, träbaserade fönster och dörrar. Koncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Polen, Ryssland, Storbritannien och Irland samt exporterar till ett stort antal länder. Koncernen marknadsför ett 20-tal starka, lokala varumärken som bland annat Elitfönster, SnickarPer, Hajom, Outline, Tiivi, Pihla, Diplomat och Sokolka. Inwido har ca 3 500 anställda och omsatte under 2011 drygt 5,1 miljarder kronor. Huvudkontoret är placerat i Malmö. För mer information se www.inwido.se

Om Q3
Q3 - Forum för hållbara transporter verkar för att transportköpare i sin upphandling har kriterier som ger: förbättrad arbetsmiljö inom transportkedjan, ökad trafiksäkerhet inom vägtransportsystemet och minskad miljöbelastning inom den tunga vägtrafiken.

Q3 - Forum för hållbara transporter är en icke-kommersiell organisation som ägs av sina medlemmar. Ytterligare information om Q3 finns på: www.q3.se.

Taggar:

Om oss

Inwido utvecklar, tillverkar och säljer fönster, takfönster, dörrar och skjutdörrar under flera välkända varumärken. Inwido Sverige AB har 1100 anställda och omsätter 1,5 miljarder kronor. Hela koncernen Inwido AB har 1500 anställda och omsätter 2,5 miljarder kronor. Inwido ägs av börsnoterade investmentbolaget Ratos. Ägarbytet sker formellt den 30 december 2005.

Dokument & länkar