Delårsrapport januari-september 2013

Läs original

Ökad vinst och orderingång

Koncernchef Håkan Jeppsson kommenterar:

“Under det tredje kvartalet ökar vi försäljningen något och stärker våra marginaler jämfört med motsvarande period föregående år.”

”Med tanke på att marknaden fortsatt är påverkad av den svaga konjunkturen är det glädjande och ett styrkebesked att vi kan redovisa en röresemarginal på 12 procent och en ökad orderingång.”

”En av de viktigaste händelserna under kvartalet var invigningen av verksamheten i Österrike. Detta är vår första ”greenfield-satsning” någonsin och ett viktigt steg i den europeiska satsningen.”

”Vi har fortsatt stor respekt för den konjunktur som råder, så även om vi nu ser en del svagt positiva tecken tror vi inte på en snabb förändring av marknadsläget.”

”Inwido är ett vältrimmat företag med en stark marknadsposition, vilket gör att vi har en god potential när marknaden förbättras.”

Läs hela rapporten i bifogad pdf, obs endast engelsk version

För ytterligare information, kontakta:
Håkan Jeppsson, VD och koncernchef tel. 070-550 1517 eller 010-451 45 51
Peter Welin, Finans- och ekonomidirektör tel. 070-324 3190 eller 010-451 45 52
Jonna Opitz, Marknads- och kommunikationsdirektör tel: 072-211 9010 eller 010-451 45 58

Om Inwido
Inwido är norra Europas ledande leverantör av innovativa, miljövänliga fönster och dörrar. Företaget har verksamhet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Polen, Ryssland, Storbritannien, Österrike och Irland samt exporterar till ett stort antal länder. Koncernen marknadsför ett 20-tal starka, lokala varumärken som bland annat Elitfönster, SnickarPer, Hajom, Hemmafönster, Outline, Tiivi, Pihla, Diplomat och Sokolka. Inwido har ca 3 100 anställda och omsatte under 2012 cirka 4,6 miljarder kronor. Huvudkontoret är placerat i Malmö. För mer information se www.inwido.se

Taggar:

Om oss

Inwido är Europas största tillverkare fönster och dörrar. Företaget har verksamhet i Danmark, Finland, Norge, Sverige, Estland, Irland, Litauen, Polen, Storbritannien, Tyskland och Österrike samt exporterar till ett stort antal länder. Inwido har ca 4 000 anställda och omsatte under 2017 drygt 6,4 miljarder kronor. Huvudkontoret är placerat i Malmö. Inwido, som når kunden med starka, lokala varumärken, har fokus riktat mot både konsument- och industrimarknaden, och uppnår därigenom en bred marknadstäckning. Under 2017 utgjorde försäljningen till konsumentmarknaden cirka 70 procent av den totala omsättningen medan försäljningen till industrimarknadensvarade för cirka 30 procent. Konsumentmarknaden domineras av ROT-projekt, det vill säga renovering, ombyggnad och tillbyggnad. Industrikunderna, som främst är större byggbolag och hustillverkare, handlar vanligtvis upp ramavtal eller större volymer för specifika byggprojekt. Fredagen den 26 september, 2014 noterades Inwido på mid-cap listan vid NASDAQ Stockholm.