Fortsatt god försäljningstillväxt –  stabiliserat operativt resultat

Inwidos VD och koncernchef Håkan Jeppsson kommenterar fjärde kvartalet och helåret 2017;

“Den starka försäljningsutvecklingen präglade Inwido under hela 2017. Det fjärde kvartalet var inget undantag och försäljningen ökade med 4% till 1 774 MSEK, för helåret var ökningen 12% till 6 371 MSEK. Orderingången under kvartalet var 2% högre än samma period 2016. För helåret steg orderingången med 11% och orderstocken var vid årsskiftet 5% högre än ett år tidigare.

”2017 var totalt sett utmanande, främst på grund av produktionsstörningar i affärsområdet Sverige-Norge. Trots en eftersläpning av dessa störningar in i det fjärde kvartalet levererar vi ett operativt resultat som åter är över 200 MSEK, ett av de bästa kvartalsresultaten i koncernens historia. För helåret blev resultatet 649 MSEK.”  

”2018 har goda förutsättningar att bli ett intressant år fullt av möjligheter. Året inleds förvisso med ett kvartal som ska jämföras med 2017, då vi levererade det klart bästa första kvartalet någonsin för Inwido. Vi hade också fördelen av att påsken i fjol inföll i det andra kvartalet.”

”Med vår starka marknadsposition i Norden och pågående interna åtgärder ser vi god potential att under 2018 fortsätta att utveckla Inwido såväl vad gäller tillväxt som effektivitet.”

Läs hela pressmeddelandet, ink. nyckeltalstabell, i bifogad pdf

För ytterligare information, kontakta:
Håkan Jeppsson, VD och koncernchef tel. 070-550 1517 eller 010-451 45 51
Peter Welin, Finans- och ekonomidirektör tel. 070-324 3190 eller 010-451 45 52

Om Inwido
Inwido är Europas största leverantör av fönster och en av de ledande dörrleverantörerna. Företaget har verksamhet i Danmark, Finland, Norge, Sverige, Estland, Irland, Litauen, Polen, Storbritannien och Österrike samt exporterar till ett stort antal länder. Koncernen marknadsför ett 20-tal starka, lokala varumärken som bland annat Elitfönster, SnickarPer, Hajom, Hemmafönster, Outline, Tiivi, Pihla, Diplomat och Sokolka. Inwido har ca 4 000 anställda och omsatte under 2017 cirka 6,4 miljarder kronor. Huvudkontoret är placerat i Malmö. För mer information se www.inwido.com

Taggar:

Om oss

Inwido är Europas största tillverkare fönster och dörrar. Företaget har verksamhet i Danmark, Finland, Norge, Sverige, Estland, Irland, Litauen, Polen, Storbritannien, Tyskland och Österrike samt exporterar till ett stort antal länder. Inwido har ca 4 000 anställda och omsatte under 2017 drygt 6,4 miljarder kronor. Huvudkontoret är placerat i Malmö. Inwido, som når kunden med starka, lokala varumärken, har fokus riktat mot både konsument- och industrimarknaden, och uppnår därigenom en bred marknadstäckning. Under 2017 utgjorde försäljningen till konsumentmarknaden cirka 70 procent av den totala omsättningen medan försäljningen till industrimarknadensvarade för cirka 30 procent. Konsumentmarknaden domineras av ROT-projekt, det vill säga renovering, ombyggnad och tillbyggnad. Industrikunderna, som främst är större byggbolag och hustillverkare, handlar vanligtvis upp ramavtal eller större volymer för specifika byggprojekt. Fredagen den 26 september, 2014 noterades Inwido på mid-cap listan vid NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Media

Media