Inwido förbereder börsnotering

Läs original

Europas största fönster- och dörrtillverkare Inwido och dess ägare Ratos har beslutat att förbereda bolaget för en börsnotering, vilken beräknas ske före årets slut på Nasdaq OMX Stockholm. Närmare information om tidplan och villkor kommer att kommuniceras i samband med att beslut fattas om notering. 

- Vi har under ett antal år förberett såväl organisationen som våra interna processer för en eventuell börsnotering, säger Inwidos VD och koncernchef Håkan Jeppsson i en kommentar. Att styrelsen och vår ägare nu väljer att ta ytterligare ett steg i denna process känns både spännande och naturligt för oss.

Under andra kvartalet 2014 uppgick Inwidos omsättning till 1 301 MSEK, en ökning med 7 procent justerat för valuta- och struktureffekter. Rörelseresultatet (EBITA) justerat för jämförelsestörande kostnader steg till 150 MSEK (105) vilket gjorde att kvartalets operationella EBITA-marginal uppgick till 11,6 procent (9,2). Orderingången ökade med 8 procent och var vid kvartalets utgång 20 procent högre än i fjol. 2013 omsatte Inwido 4 300 Mkr och operationell EBITA uppgick till 345 Mkr.

Inwido ägs sedan 2004 av börsnoterade Ratos vars ägarandel uppgår till 97 procent.

För mer information vänligen kontakta:
Inwido AB
Håkan Jeppsson, VD och koncernchef Tel: 010-451 45 51, 070-550 15 17
Jonna Opitz, marknads-, försäljnings- och kommunikationsdirektör Tel: 010-451 45 58 eller 0722 11 90 10
E-post: jonna.opitz@inwido.com

Om Inwido
Inwido är Europas största leverantör av innovativa, miljöanpassade fönster och dörrar. Företaget har verksamhet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Polen, Storbritannien, Österrike och Irland samt exporterar till ett stort antal länder. Koncernen marknadsför ett 20-tal starka, lokala varumärken som bland annat Elitfönster, SnickarPer, Hajom, Hemmafönster, Outline, Tiivi, Pihla, Diplomat och Sokolka. Inwido har ca 3 100 anställda och omsatte under 2013 cirka 4,3 miljarder kronor. Huvudkontoret är placerat i Malmö. För mer information se www.inwido.com

Taggar:

Om oss

Inwido är Europas största tillverkare fönster och dörrar. Företaget har verksamhet i Danmark, Finland, Norge, Sverige, Estland, Irland, Litauen, Polen, Storbritannien, Tyskland och Österrike samt exporterar till ett stort antal länder. Inwido har ca 4 000 anställda och omsatte under 2017 drygt 6,4 miljarder kronor. Huvudkontoret är placerat i Malmö. Inwido, som når kunden med starka, lokala varumärken, har fokus riktat mot både konsument- och industrimarknaden, och uppnår därigenom en bred marknadstäckning. Under 2017 utgjorde försäljningen till konsumentmarknaden cirka 70 procent av den totala omsättningen medan försäljningen till industrimarknadensvarade för cirka 30 procent. Konsumentmarknaden domineras av ROT-projekt, det vill säga renovering, ombyggnad och tillbyggnad. Industrikunderna, som främst är större byggbolag och hustillverkare, handlar vanligtvis upp ramavtal eller större volymer för specifika byggprojekt. Fredagen den 26 september, 2014 noterades Inwido på mid-cap listan vid NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar