Inwido utser nya VD:ar i Danmark och Norge

Inwido, Europas största leverantör av fönster och dörrar, tillkännager idag utnämningen av Philip Isell Lind af Hageby som VD för affärsområde Norge och Asger Drewes Jörgensen som VD för affärsområde Danmark. Både Philip och Asger kommer att ingå i Inwidos koncernledning och börjar den 18 januari 2016. Philip Isell Lind af Hageby ersätter Espen Hoff som har beslutat att lämna bolaget medan Asger Drewes Jörgensen ersätter Mads Storgaard Mehlsen som utsågs till VD för affärsområde Emerging Business Europe, redan i juli månad.

“Norge och Danmark är mycket viktiga affärsområden för Inwido, av två olika skäl", säger Håkan Jeppsson, VD och koncernchef för Inwido-koncernen och fortsätter; "Norge är vårt ”tur-around case” där vi har gjort stora omstruktureringar i alla delar av organisationen under de senaste åren. Vi har nu en bra plattform att arbeta från och fokuserar på att skapa den nödvändiga tillväxten framöver. Danmark är lönsamt med starka marginaler och har samtidigt ökat marknadsandelarna kraftigt under de senaste åren. Uppgifterna för Philip och Asger kommer därför delvis att vara olika men sannolikt lika krävande. "

Philip Isell Lind af Hageby har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Han är idag chef för den internationella försäljningen och marknadsdirektör på SCAN COIN. Asger Drewes Jörgensen har en examen från Copenhagen Business School och har under de senaste åtta åren arbetat i flera olika positioner för danska Arla-koncernen. Sedan 2012 är han VD för Arla Foods USA.

"Jag skulle vilja välkomna Philip och Asger till Inwido. Deras ledarskap och färdigheter samt tidigare affärserfarenheter kommer att vara till stor nytta för våra verksamheter i Norge och Danmark, samt för koncernen som helhet", sammanfattar Håkan Jeppsson.

För mer information vänligen kontakta:
Inwido AB
Håkan Jeppsson, VD och koncernchef Tel: 010-451 45 51, 070-550 15 17
Jonna Opitz, SVP Marketing, Sales & Communication Tel: 010-451 45 58 eller 0722 11 90 10
E-post: jonna.opitz@inwido.com

Om Inwido
Inwido är Europas största leverantör av fönster och dörrar. Företaget har verksamhet i Danmark, Finland, Norge, Sverige, Estland, Irland, Litauen, Polen, Storbritannien och Österrike samt exporterar till ett stort antal länder. Koncernen marknadsför ett 20-tal starka, lokala varumärken som bland annat Elitfönster, SnickarPer, Hajom, Hemmafönster, Outline, Tiivi, Pihla, Diplomat och Sokolka. Inwido har ca 3 300 anställda och omsatte under 2014 cirka 4,9 miljarder kronor. Huvudkontoret är placerat i Malmö. För mer information se www.inwido.com

Taggar:

Om oss

Inwido är Europas största tillverkare fönster och dörrar. Företaget har verksamhet i Danmark, Finland, Norge, Sverige, Estland, Irland, Litauen, Polen, Storbritannien, Tyskland och Österrike samt exporterar till ett stort antal länder. Inwido har ca 4 000 anställda och omsatte under 2017 drygt 6,4 miljarder kronor. Huvudkontoret är placerat i Malmö. Inwido, som når kunden med starka, lokala varumärken, har fokus riktat mot både konsument- och industrimarknaden, och uppnår därigenom en bred marknadstäckning. Under 2017 utgjorde försäljningen till konsumentmarknaden cirka 70 procent av den totala omsättningen medan försäljningen till industrimarknadensvarade för cirka 30 procent. Konsumentmarknaden domineras av ROT-projekt, det vill säga renovering, ombyggnad och tillbyggnad. Industrikunderna, som främst är större byggbolag och hustillverkare, handlar vanligtvis upp ramavtal eller större volymer för specifika byggprojekt. Fredagen den 26 september, 2014 noterades Inwido på mid-cap listan vid NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar