Inwidos förvärv av e-handelskoncernen Bedst & Billigst är genomfört

Inwido, Europas största leverantör av fönster och en av de ledande leverantörerna av dörrar, har nu genomfört förvärvet av en av de starka e-handelsaktörerna på den nordiska marknaden – Bedst & Billigst-koncernen, i enlighet med vad som kommunicerades den 9 oktober 2017.

Företaget Bedst & Billigst var en av de första snabbväxarna på e-handelsmarknaden till konsument i Danmark. Idag äger och driver koncernen web-shoppar i Danmark, Norge och Sverige och har produktionsanläggningar i Rumänien och Danmark. Med förvärvet fortsätter Inwido att flytta fram sin position inom e-handelsmarknaden för fönster och dörrar i Europa. 

Inwido förvärvar 100 procent av aktierna. Förvärvet kommer att utgöra en mindre del av Inwido-koncernen och kommer att ge en positiv effekt på Inwidos resultat per aktie 2018. Köpeskillingen finansieras genom upptagande av nya banklån.

Bedst & Billigst-koncernen grundades 2002 och består idag av fyra varumärken, 100 anställda och hade under 2017 en omsättning på 135 MSEK.

För mer information vänligen kontakta:
Inwido AB
Håkan Jeppsson, VD och koncernchef Tel: 010-451 45 51, 070-550 15 17
Peter Welin, CFO Tel: 010-451 45 52 eller 0703 24 31 90 
E-post: peter.welin@inwido.com

Om Inwido
Inwido är Europas största leverantör av fönster och en av de ledande dörrleverantörerna. Företaget har verksamhet i Danmark, Finland, Norge, Sverige, Estland, Irland, Litauen, Polen, Rumänien, Storbritannien och Österrike samt exporterar till ett stort antal länder. Koncernen marknadsför ett 20-tal starka, lokala varumärken som bland annat Elitfönster, SnickarPer, Hajom, Hemmafönster, Outline, Tiivi, Pihla, Diplomat och Sokolka. Inwido har cirka 4 400 anställda och omsatte under 2017 cirka 6,4 miljarder kronor. Huvudkontoret är placerat i Malmö. För mer information se www.inwido.com

Taggar:

Om oss

Inwido är Europas största tillverkare fönster och dörrar. Företaget har verksamhet i Danmark, Finland, Norge, Sverige, Estland, Irland, Litauen, Polen, Storbritannien, Tyskland och Österrike samt exporterar till ett stort antal länder. Inwido har ca 4 000 anställda och omsatte under 2017 drygt 6,4 miljarder kronor. Huvudkontoret är placerat i Malmö. Inwido, som når kunden med starka, lokala varumärken, har fokus riktat mot både konsument- och industrimarknaden, och uppnår därigenom en bred marknadstäckning. Under 2017 utgjorde försäljningen till konsumentmarknaden cirka 70 procent av den totala omsättningen medan försäljningen till industrimarknadensvarade för cirka 30 procent. Konsumentmarknaden domineras av ROT-projekt, det vill säga renovering, ombyggnad och tillbyggnad. Industrikunderna, som främst är större byggbolag och hustillverkare, handlar vanligtvis upp ramavtal eller större volymer för specifika byggprojekt. Fredagen den 26 september, 2014 noterades Inwido på mid-cap listan vid NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar