Inwidos förvärv av utestående aktier i Outrup Vinduer & Døre i Danmark är genomfört

Inwido, Europas största leverantör av fönster, har nu genomfört förvärvet av de utestående 75 procent av aktierna i det danska fönster- och dörrföretaget Outrup Vinduer & Døre.

Outrup tillverkar och säljer fönster och dörrar i trä och trä/aluminium för den danska marknaden. Företaget har en stark position framförallt i snickarledet och är fokuserat på energieffektiva och moderna fönster- och dörrlösningar.

Inwido har sedan augusti 2016 ägt 25 procent av aktierna i Outrup. Nu förvärvar bolaget, i enlighet med vad som kommunicerades den 4 juli 2016, ytterligare 65 procent av aktierna. Parterna har också kommit överens om att tidigarelägga förvärvet av de resterande 10 procenten vilket innebär att Inwido nu äger 100 procent av bolaget. För ytterligare information, vänligen se bokslutskommunikén för 2017.  

Outrup har cirka 150 anställda och produktionen sker vid fabriken i Outrup på Mors i Danmark. Försäljningen under 2017 uppgick till DKK 203 miljoner.

Läs pressmeddelandet i bifogad pdf

För mer information vänligen kontakta:
Inwido AB
Håkan Jeppsson, VD och koncernchef Tel: 010-451 45 51, 070-550 15 17
Peter Welin, CFO Tel: 010-451 45 52 eller 0703 24 31 90 
E-post: peter.welin@inwido.com

Om Inwido
Inwido är Europas största leverantör av fönster och en av de ledande dörrleverantörerna. Företaget har verksamhet i Danmark, Finland, Norge, Sverige, Estland, Irland, Litauen, Polen, Storbritannien och Österrike samt exporterar till ett stort antal länder. Koncernen marknadsför ett 20-tal starka, lokala varumärken som bland annat Elitfönster, SnickarPer, Hajom, Hemmafönster, Outline, Tiivi, Pihla, Diplomat och Sokolka. Inwido har ca 4 000 anställda och omsatte under 2017 cirka 6,4 miljarder kronor. Huvudkontoret är placerat i Malmö. För mer information se www.inwido.com

Taggar:

Om oss

Inwido är Europas största tillverkare fönster och dörrar. Företaget har verksamhet i Danmark, Finland, Norge, Sverige, Estland, Irland, Litauen, Polen, Storbritannien, Tyskland och Österrike samt exporterar till ett stort antal länder. Inwido har ca 4 000 anställda och omsatte under 2017 drygt 6,4 miljarder kronor. Huvudkontoret är placerat i Malmö. Inwido, som når kunden med starka, lokala varumärken, har fokus riktat mot både konsument- och industrimarknaden, och uppnår därigenom en bred marknadstäckning. Under 2017 utgjorde försäljningen till konsumentmarknaden cirka 70 procent av den totala omsättningen medan försäljningen till industrimarknadensvarade för cirka 30 procent. Konsumentmarknaden domineras av ROT-projekt, det vill säga renovering, ombyggnad och tillbyggnad. Industrikunderna, som främst är större byggbolag och hustillverkare, handlar vanligtvis upp ramavtal eller större volymer för specifika byggprojekt. Fredagen den 26 september, 2014 noterades Inwido på mid-cap listan vid NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar