Totalt sett ett bra första halvår

Inwidos VD och koncernchef Håkan Jeppsson kommenterar första halvåret 2017;

“Den starka försäljningsutvecklingen för Inwido fortsätter. Under det andra kvartalet steg försäljningen med 14% och under det första halvåret med 21% till drygt 3 miljarder kronor (3 038 MSEK).”

”Orderingången ökade med 10% under andra kvartalet och orderstocken är 20% högre än vid samma tid i fjol.”

”Resultatet under det andra kvartalet är dock lägre än vi förväntat. Efter elva rekordkvartal i följd landade det operationella rörelseresultatet på 193 MSEK (208), vilket innebär en operationell rörelsemarginal på 11,5% (14,2) för kvartalet och 9,1% (9,7) för halvåret.”

”Resultatet har påverkats negativt av produktionsstörningar främst i Sverige och Storbritannien, primärt orsakat av förseningar i råvaruleveranser, olika tillfälliga problem inom delar av säljorganisationen i Finland samt att påsken i år inföll under andra kvartalet. Den ökade andelen industriförsäljning ger också en negativ mixeffekt i både Sverige och Finland.”

”Totalt sett har vi ett bra halvår bakom oss. Detta kombinerat med den stabila efterfrågan på våra produkter och ett positivt konsumentförtroendeindex på huvuddelen av våra marknader gör att vi med tillförsikt ser fram emot resten av 2017.”

Läs hela pressmeddelandet i bifogad pdf

För mer information vänligen kontakta:
Inwido AB
Håkan Jeppsson, VD och koncernchef Tel: 010-451 45 51, 070-550 15 17
Peter Welin, CFO Tel: 010-451 45 52 eller 0703 24 31 90 
E-post: peter.welin@inwido.com

Om Inwido
Inwido är Europas största leverantör av fönster och en av de ledande dörrleverantörerna. Företaget har verksamhet i Danmark, Finland, Norge, Sverige, Estland, Irland, Litauen, Polen, Storbritannien och Österrike samt exporterar till ett stort antal länder. Koncernen marknadsför ett 20-tal starka, lokala varumärken som bland annat Elitfönster, SnickarPer, Hajom, Hemmafönster, Outline, Tiivi, Pihla, Diplomat och Sokolka. Inwido har ca 4 000 anställda och omsatte under 2016 cirka 5,7 miljarder kronor. Huvudkontoret är placerat i Malmö. För mer information se www.inwido.com

Taggar:

Om oss

Inwido är Europas största tillverkare fönster och dörrar. Företaget har verksamhet i Danmark, Finland, Norge, Sverige, Estland, Irland, Litauen, Polen, Storbritannien, Tyskland och Österrike samt exporterar till ett stort antal länder. Inwido har ca 4 000 anställda och omsatte under 2017 drygt 6,4 miljarder kronor. Huvudkontoret är placerat i Malmö. Inwido, som når kunden med starka, lokala varumärken, har fokus riktat mot både konsument- och industrimarknaden, och uppnår därigenom en bred marknadstäckning. Under 2017 utgjorde försäljningen till konsumentmarknaden cirka 70 procent av den totala omsättningen medan försäljningen till industrimarknadensvarade för cirka 30 procent. Konsumentmarknaden domineras av ROT-projekt, det vill säga renovering, ombyggnad och tillbyggnad. Industrikunderna, som främst är större byggbolag och hustillverkare, handlar vanligtvis upp ramavtal eller större volymer för specifika byggprojekt. Fredagen den 26 september, 2014 noterades Inwido på mid-cap listan vid NASDAQ Stockholm.

Prenumerera