Valberedning för Inwido AB inför årsstämma 2016

Baserat på ägarstrukturen per september 2015, undantaget Ratos som sålde sitt innehav under september månad, har de tre till röstetalet största aktieägarna i Inwido AB (publ) tillfrågats och uttryckt sin önskan om att delta i valberedningsarbetet. Valberedningen har utsetts av Fjärde AP-fonden, Handelsbanken Fonder AB och Danske Bank. Dessa har utsett varsin representant, enligt nedan, att tillsammans med styrelsens ordförande, Arne Frank, utgöra Inwidos valberedning.

Valberedningens ledamöter utsedda av de tre största ägarna:

Thomas Wuolikainen, Fjärde AP-fonden (valberedningens ordförande)

Katja Bergqvist, Handelsbanken Fonder AB

Pehr-Olof Malmström, Danske Bank/Danske Capital

Valberedningen kommer att förbereda förslag till årsstämman 2016 avseende bland annat stämmoord-
förande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsens ersättning, revisorsarvoden samt i den mån så anses erforderligt, valberedningens sammansättning och uppgifter inför årsstämman 2017.

Inwidos årsstämma 2015 kommer att hållas i Malmö den 10 maj 2016.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan skicka ett mejl till ir@inwido.com senast två månader före stämman.

Välkommen!

Pressmeddelandet finns bifogat i pdf

För ytterligare information, kontakta:
Peter Welin, Finans- och ekonomidirektör tel. 070-324 3190 eller 010-451 45 52
Jonna Opitz, Kommunikationsdirektör tel: 0722-11 90 10 eller 010-451 45 58

Om Inwido
Inwido är Europas största leverantör av fönster och dörrar. Företaget har verksamhet i Danmark, Finland, Norge, Sverige, Estland, Irland, Litauen, Polen, Storbritannien och Österrike samt exporterar till ett stort antal länder. Koncernen marknadsför ett 20-tal starka, lokala varumärken som bland annat Elitfönster, SnickarPer, Hajom, Hemmafönster, Outline, Tiivi, Pihla, Diplomat och Sokolka. Inwido har ca 3 300 anställda och omsatte under 2014 cirka 4,9 miljarder kronor. Huvudkontoret är placerat i Malmö. För mer information se www.inwido.com

Taggar:

Om oss

Inwido är Europas största tillverkare fönster och dörrar. Företaget har verksamhet i Danmark, Finland, Norge, Sverige, Estland, Irland, Litauen, Polen, Storbritannien, Tyskland och Österrike samt exporterar till ett stort antal länder. Inwido har ca 4 000 anställda och omsatte under 2017 drygt 6,4 miljarder kronor. Huvudkontoret är placerat i Malmö. Inwido, som når kunden med starka, lokala varumärken, har fokus riktat mot både konsument- och industrimarknaden, och uppnår därigenom en bred marknadstäckning. Under 2017 utgjorde försäljningen till konsumentmarknaden cirka 70 procent av den totala omsättningen medan försäljningen till industrimarknadensvarade för cirka 30 procent. Konsumentmarknaden domineras av ROT-projekt, det vill säga renovering, ombyggnad och tillbyggnad. Industrikunderna, som främst är större byggbolag och hustillverkare, handlar vanligtvis upp ramavtal eller större volymer för specifika byggprojekt. Fredagen den 26 september, 2014 noterades Inwido på mid-cap listan vid NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar