Valberedningens förslag till styrelse i Inwido AB inför årsstämman 2018

Valberedningen i Inwido AB föreslår årsstämman 2018 en oförändrad styrelse bestående av fem ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter.

Valberedningen i Inwido AB meddelar härmed att de ämnar föreslå årsstämman 2018 omval av styrelsens ordförande Georg Brunstam, som valdes till ordförande vid en extra bolagsstämma i november 2017, samt omval av ledamöterna Benny Ernstson, Sisse Fjelsted Rasmussen, Astrid Simonsen Joos och Anders Wassberg som samtliga står till förfogande.

Valberedningens övriga förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman, som hålls i Malmö onsdagen den 9 maj 2018 kl. 16.00 i Malmö Börshus, Skeppsbron 2 i Malmö.

Läs pressmeddelandet i bifogad pdf

För ytterligare information, kontakta:
Peter Welin, Finans- och ekonomidirektör tel. 070-324 3190 eller 010-451 45 52
E-post: peter.welin@inwido.com

Om Inwido
Inwido är Europas största leverantör av fönster och en av de ledande dörrleverantörerna. Företaget har verksamhet i Danmark, Finland, Norge, Sverige, Estland, Irland, Litauen, Polen, Storbritannien och Österrike samt exporterar till ett stort antal länder. Koncernen marknadsför ett 20-tal starka, lokala varumärken som bland annat Elitfönster, SnickarPer, Hajom, Hemmafönster, Outline, Tiivi, Pihla, Diplomat och Sokolka. Inwido har cirka 4 400 anställda och omsatte under 2017 cirka 6,4 miljarder kronor. Huvudkontoret är placerat i Malmö. För mer information se www.inwido.com

Taggar:

Om oss

Inwido är Europas största tillverkare fönster och dörrar. Företaget har verksamhet i Danmark, Finland, Norge, Sverige, Estland, Irland, Litauen, Polen, Storbritannien, Tyskland och Österrike samt exporterar till ett stort antal länder. Inwido har ca 4 000 anställda och omsatte under 2017 drygt 6,4 miljarder kronor. Huvudkontoret är placerat i Malmö. Inwido, som når kunden med starka, lokala varumärken, har fokus riktat mot både konsument- och industrimarknaden, och uppnår därigenom en bred marknadstäckning. Under 2017 utgjorde försäljningen till konsumentmarknaden cirka 70 procent av den totala omsättningen medan försäljningen till industrimarknadensvarade för cirka 30 procent. Konsumentmarknaden domineras av ROT-projekt, det vill säga renovering, ombyggnad och tillbyggnad. Industrikunderna, som främst är större byggbolag och hustillverkare, handlar vanligtvis upp ramavtal eller större volymer för specifika byggprojekt. Fredagen den 26 september, 2014 noterades Inwido på mid-cap listan vid NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar