Alkoholindustrin försöker undanröja detaljhandelsmonopolet – igen!

I veckan uppdagades att bolaget Bubblig.se säljer och levererar alkohol till privatpersoner i Malmö. I enlighet med EU-docent Jörgen Hettnes uttalande i Sydsvenskan (30/11) rör sig detta om en förtäckt detaljhandel och är inte den form som lagstiftaren avsett.

- Med bara veckor kvar till den högtid då alkoholen flödar i många hem ser vi prov på ännu ett av alkoholindustrins försök att flytta fokus från barnen till alkoholen säger Johnny Mostacero, förbundsordförande IOGT-NTO.

EU-domstolen har i flera omgångar slagit fast att Sverige har rätt till skyddslagar på alkoholområdet för att värna folkhälsan där Sverige har möjlighet att reglera ytterligare. Mycket talar för att fler liknande affärsmodeller, i syfte att kringgå detaljhandelsmonopolet, kommer uppkomma om inte ett mer omfattande regelverk kommer på plats.

Den Departementsskrivelse som tagits fram av Socialdepartementet möter inte nutidens utmaningar. En fungerande lagstiftning kräver förbud mot distansförsäljning och ett främjandeförbud. Utan dessa förslag riskerar lagstiftningen att bli inaktuell.

- Det är dags att ta bort skygglapparna mot alkoholens konsekvenser i samhället. Det finns en stark opinion enligt bland annat SOM-institutet för att förstärka en skyddande alkoholpolitik säger Johnny Mostacero.


Presskontakt

Simon Holmesson
simon.holmesson@iogt.se
0733- 83 83 25

Presskontakt
Simon Holmesson

Pressfrågor
+46 733 83 83 25
simon.holmesson@iogt.se

IOGT-NTO

Om oss

IOGT-NTO har drygt 30 000 medlemmar över hela landet. IOGT-NTO är en politiskt och religiöst obunden organisation och välkomnar alla som delar vår syn om människors lika värde och som vill leva ett helnyktert liv.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia