Alkoholproblem hos äldre prioriteras inte av kommunerna

När CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning för några veckor sedan släppte sin årliga sammanfattning ”Drogutvecklingen i Sverige” framkom att äldre kvinnors alkoholkonsumtion ökar samtidigt som konsumtionen i stort går ned. Dessutom har antalet äldre som vårdas inom slutenvården med alkoholdiagnos ökat kraftigt under 2000-talet. Idag släppte FHI ett nytt faktablad om alkohol och äldre, samtidigt skriver Skandinavisk Sjukvårdsinformation i sitt senaste nummer att bara drygt 20 procent av landets kommuner har rutiner för hur missbruks- och beroendevården ska samordnas med verksamheter som arbetar med äldreomsorg.

— Det är helt oacceptabelt att äldre blir nedprioriterade när det gäller samordningen med den alkoholrelaterade vården. Speciellt med tanke på att alkoholkonsumtionen i den här gruppen är hög och många skulle behöva insatser mycket tidigare, säger Anna Carlstedt, ordförande för IOGT-NTO.

I Skandinavisk Sjukvårdsinformations artikel, baserad på Socialstyrelsens ”Lägesrapport 2012” framkommer också att 50 procent av landets kommuner har rutiner för samarbete kring barn och unga samt personer med ekonomiskt bistånd, att jämföra med 20 procent när det gäller äldre.

— Oavsett om det handlar om brist på kunskap, resurser eller något annat så visar det här tydligt att äldre inte är lika prioriterade. Man kan och ska aldrig ställa grupper mot varandra, men man kan definitivt kräva att en utsatt grupp får lika mycket stöd och hjälp som någon annan, avslutar Anna Carlstedt.

Läs mer

FHI:s nya faktablad om alkohol och äldre: http://www.fhi.se/PageFiles/14624/Faktablad-alkohol-och-aldre.pdf

Anna Carlstedt, ordförande IOGT-NTO
Tel: 070-878 09 33

Johnny Foglander, Pressekreterare IOGT-NTO
Tel: 0734-618 328

IOGT-NTO är Sveriges största nykterhetsorganisation med cirka 32 000 medlemmar i drygt 800 lokalföreningar över hela landet.

IOGT-NTO
Gammelgårdsvägen 38
Box 12825
112 97 Stockholm
Växel: 08-672 60 00
Presstelefon:0733-72 62 00
www.iogt.se

Taggar:

Om oss

Orsakerna till att välja en nykter livsstil är många men en sak har vi gemensamt: Vi i IOGT-NTO vill skapa en miljö där friheten från alkohol är självklar och naturlig. I den svenska kulturen är alkoholen så självklar att det har blivit provocerande att avstå från den. Trots att svensken idag dricker lika mycket för 100 år sedan, då man var på god väg att supa ihjäl sig. En del av oss i IOGT-NTO har valt att leva nyktert som ett politiskt ställningstagande, alkoholens skadeverkningar kan ingen ifrågasätta. Andra har upplevt missbruk på nära håll. Vår organisation har drygt 32 000 medlemmar över hela landet. Ju fler vi är, desto tyngre väger våra röster! Vi är en politiskt och religiöst obunden organisation och välkomnar alla som delar vår syn om människors lika värde och som vill leva ett helnyktert liv.

Prenumerera

Citat

Det är helt oacceptabelt att äldre blir nedprioriterade när det gäller samordningen med den alkoholrelaterade vården.
Anna Carlstedt