Ingen tjänar på sänkt spritskatt - barnen stora förlorare

Ingen tjänar på sänkt spritskatt - barnen stora förlorare Landets kommuner är ojämnt rustade för en skattesänkning på sprit. Det visar en genomgång från IOGT-NTOs Juniorförbund kring stödet för barn som växer upp med missbrukande föräldrar. - Sänkt alkoholskatt kommer slå mot barnen. Vår undersökning visar att kommunerna är ojämnt rustade för att ta hand om fler barn till missbrukare. Exempelvis har mindre än en procent av alla barn till missbrukare idag tillgång till en stödgrupp, berättar Carina Eriksson, ordförande i IOGT-NTOs Juniorförbund. I genomgången fick kommunerna under våren svara på en enkät om vilka insatser man idag har för gruppen barn till missbrukande föräldrar. Undersökningen visar att drygt hälften av kommunerna har stödgrupper, men variationen är stor. I Västerbotten har enbart 15 procent av kommunerna stödgrupper, medan alla kommuner i Halland har stödgrupper. - Stödgrupper är naturligtvis inte den enda insats som behövs för att stödja de barn som har missbrukande föräldrar, men det är en konkret och väldigt bra insats. Den bästa insatsen man kan ha är dock att se till att ha en bra alkoholpolitik med begränsad tillgänglighet och höga priser. - Siffermässigt kan det verka som att sänkt spritskatt är en god idé för att rädda statens finanser, men då räknar man inte in ökat lidande och de kostnader som följer av en ökad tillgänglighet. Gör man det förstår man snabbt att ingen tjänar på sänkt alkoholskatt, avslutar Carina Eriksson. Idag växer ungefär 200 000 barn upp med missbrukande föräldrar. Mer information: Carina Eriksson, förbundsordförande IOGT-NTOs Juniorförbund, 070-601 05 54 Morgan Öberg, assistent IOGT-NTOs Juniorförbund, 070-377 65 64 IOGT-NTOs Juniorförbund är en av Sveriges största barn- och ungdomsorganisationer. 25 000 barn finns i verksamhet i 270 föreningar runt om i landet. Förbundets profilfrågor är demokrati, drogfrihet, miljö och internationell solidaritet. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/26/20040726BIT20310/wkr0001.pdf Pressmeddelande http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/26/20040726BIT20310/wkr0006.pdf Rapport från IOGT-NTOs Juniorförbund om barn till missbrukande föräldrar. http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/26/20040726BIT20310/bild.html Bilder

Om oss

IOGT-NTO har drygt 30 000 medlemmar över hela landet. IOGT-NTO är en politiskt och religiöst obunden organisation och välkomnar alla som delar vår syn om människors lika värde och som vill leva ett helnyktert liv.