IOGT-NTO beklagar Patent- och marknadsdomstolens interimistiska beslut

IOGT-NTO beklagar Patent- och marknadsöverdomstolens interimistiska beslut kring försäljningsmetoder via telemarketing, den 13 april. Beslutet är inte i linje med den branschpraxis som finns och som bygger på gällande lag.

- Vår intention har alltid varit att göra rätt. Vi har gjort vad vi kunnat för att säljare ska följa våra samtalsmanus som har tagits fram utifrån branschorganisationen Swedmas riktlinjer. De utgår från aktuell lagstiftning och att det krävs mer än så har varit omöjligt för oss att förutse, säger Linda Fröström, förbundsjurist vid IOGT-NTO.

IOGT-NTO har eftersträvat en öppen och konstruktiv dialog med Konsumentverket och varit tillmötesgående i alla frågor som inkommit från myndigheter om de problem som uppstått. Konsumentverket och KO valde i stället för att föra dialogen vidare att ta saken till domstol.

- Det är oerhört tråkigt att KO och domstolen använder vår verksamhet för att skapa rättspraxis, fortsätter Linda Fröström.

Detta är ett interimistiskt beslut gällande förbudsprocessen och IOGT-NTO kommer därför inte att gå in på närmare detaljer i frågan för att inte föregå det slutliga utfallet av den juridiska processen.

Kontakt

Laura Luna
Pressekreterare IOGT-NTO
Tel: 0734-618 328

Linda Frösström
Forbundsjurist IOGT-NTO
Tel: 073-372 62 48

 

IOGT-NTO har drygt 30 000 medlemmar över hela landet. Organisationen är politiskt och religiöst obunden organisation och välkomnar alla som delar vår syn om människors lika värde och som vill leva ett helnyktert liv.

Taggar:

Om oss

IOGT-NTO har drygt 30 000 medlemmar över hela landet. IOGT-NTO är en politiskt och religiöst obunden organisation och välkomnar alla som delar vår syn om människors lika värde och som vill leva ett helnyktert liv.

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

IOGT-NTO beklagar Patent- och marknadsöverdomstolens interimistiska beslut kring försäljningsmetoder via telemarketing. Beslutet är inte i linje med den branschpraxis som finns och som bygger på gällande lag.
Twittra det här

Citat

Vår intention har alltid varit att göra rätt. Vi har alltid följt branschpraxis framtagen av branschorganisationen Swedma. Den ska utgå från aktuell lagstiftning och att det krävs mer än så har varit omöjligt för oss att förutse
Linda Fröström, Förbundsjurist IOGT-NTO.
Det är oerhört tråkigt att KO och domstolen använder vår verksamhet för att skapa rättspraxis
Linda Fröström