IOGT-NTO fortsätter värvarsatsa på centralstationer

Under ett par år har IOGT-NTO regelbundet bedrivit värvarsatsningar på olika centralstationer i Sverige. Satsningen startade 2012 med en vecka på Stockholms central och är nu utvidgad till tre veckor där man även besöker centralstationerna i Malmö och Göteborg. Målet är att värva 320 nya medlemmar.

— Under 2012 värvade vi 3870 nya medlemmar till IOGT-NTO och vi kommer självklart sikta på att slå det i år. Vi ser så mycket engagemang hos de vi möter och som folkrörelse är det vår styrka att ta tillvara på det, säger Eva Blomqvist, organisationschef för IOGT-NTO.

Den här veckan finns IOGT-NTO på Stockholms centralstation. Nästa vecka är det Malmös tur och satsningen avslutas vecka 8 på Göteborgs centralstation. Vid de olika besöken finns medlemmar från hela Sverige för att svara på frågor och diskutera nykterhet och vilka möjligheter IOGT-NTO ger för den som vill engagera sig.

— Nykterhet är ett ämne alla kan relatera till och det blir extra tydligt när vi finns på centralstationerna och pratar med folk. Vi får nya medlemmar, men vi får också många intressanta diskussioner kring de normer alkoholen skapar i samhället, avslutar Eva Blomqvist.

Kontakt

Eva Blomqvist, organisationschef IOGT-NTO
Tel: 0733-72 62 31

Johnny Foglander, pressekreterare IOGT-NTO
Tel: 0734-618 328

IOGT-NTO är Sveriges största nykterhetsorganisation med cirka 32 000 medlemmar i drygt 800 lokalföreningar över hela landet.

IOGT-NTO
Gammelgårdsvägen 38
Box 12825
112 97 Stockholm
Växel: 08-672 60 00
Presstelefon:0733-72 62 00
www.iogt.se

Taggar:

Om oss

IOGT-NTO har drygt 30 000 medlemmar över hela landet. IOGT-NTO är en politiskt och religiöst obunden organisation och välkomnar alla som delar vår syn om människors lika värde och som vill leva ett helnyktert liv.

Prenumerera