IOGT-NTO gläds åt minskad smuggling och lägre alkoholkonsumtion

Idag presenterade CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, sin rapport om drogutvecklingen i Sverige 2011. Positivt är att den totala alkoholkonsumtionen går ner, delvis tack vare minskad smuggling. Däremot är det problematiskt att äldre kvinnor går mot strömmen och ökar sin alkoholanvändning.

—Forskningen visar återigen att smugglingen minskar. Alkoholindustrin har använt sig av skrämselpropaganda kring smugglingen för att stoppa skatteökningar på alkohol men det står tydligare än någonsin att det är just tomma hot. Smugglingen är ett problem. Men den gör det inte omöjligt att fortsätta bedriva en ansvarsfull alkoholpolitik där prissättningen är en viktig del, säger Anna Carlstedt, ordförande för IOGT-NTO.

I CAN:s rapport framkommer att många grupper, bland annat tonåringar och unga vuxna fortsätter minska sin alkoholkonsumtion. Däremot går kvinnor över 60 år mot strömmen. Enligt CAN:s direktör, Håkan Leifmans kommentar till rapporten uppvisar kvinnor över 60 år en ökad alkoholkonsumtion.

—Det finns en nykterhetstrend i Sverige och det syns tydligt bland de yngre. Det har gjorts många insatser för att minska drickandet i den här gruppen och nu ser vi resultatet. Men vi kan inte glömma bort de äldre. Antalet döda i alkoholrelaterade leversjukdomar bland äldre kvinnor har fyrdubblats sedan EU-inträdet. Det här är en grupp vi måste stötta betydligt mer, avslutar Anna Carlstedt.

Anna Carlstedt, ordförande IOGT-NTO
Tel: 070-878 09 33

Johnny Foglander, Pressekreterare IOGT-NTO
Tel: 0734-618 328

IOGT-NTO är Sveriges största nykterhetsorganisation med cirka 32 000 medlemmar i drygt 800 lokalföreningar över hela landet.

IOGT-NTO
Gammelgårdsvägen 38
Box 12825
112 97 Stockholm
Växel: 08-672 60 00
Presstelefon:0733-72 62 00
www.iogt.se

Taggar:

Om oss

IOGT-NTO har drygt 30 000 medlemmar över hela landet. IOGT-NTO är en politiskt och religiöst obunden organisation och välkomnar alla som delar vår syn om människors lika värde och som vill leva ett helnyktert liv.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Smugglingen är ett problem. Men den gör det inte omöjligt att fortsätta bedriva en ansvarsfull alkoholpolitik där prissättningen är en viktig del
Anna Carlstedt