IOGT-NTO lämnar idag sitt remissvar på Alkohollagsutredningens förslag:

Fler serveringstillstånd ger fler våldsbrott - Det finns flera förslag i utredningen som är riktigt bra. Bland annat det om senaste sluttid för servering av alkohol på krogen och att inte tillåta så kallad gårdsförsäljning av alkohol, säger Sven-Olov Carlsson, IOGT-NTO:s förbundsordförande.- Sådana som tidigare inte kommit ifråga för servering av annat än folköl kan komma att få sälja vin, sprit och starköl. Det är mycket oroande, säger Carlsson.

Reglerna för serveringstillstånd är viktiga. De gör det möjligt att begränsa antalet tillstånd och därmed också tillgängligheten, vilket håller nere konsumtionen.

- Om utredningens förslag genomförs, vilket inte får hända, kommer det att leda till kraftigt ökad tillgänglighet och fler våldsbrott, säger Sven-Olov Carlsson. Han anser att frågan om serveringstillstånd måste utredas vidare utifrån dess alkoholpolitiska konsekvenser.
- Nuvarande förslag får inte ligga till grund för lagstiftning.
------------- Det är den särskilde utredaren Anita Werner som ansvarat för Alkohollagsutredningens arbete på uppdrag av regeringen. Förslagen till nya alkohollag presenterades i mars. Remissvar ska vara inlämnade senast 10 juni i år.

För mera information, kontakta: • Sven-Olov Carlsson, förbundsordförande IOGT-NTO, 070-554 99 89. • Gazal Amini, förbundsjurist IOGT-NTO, 073-372 62 48. Pressbilder går att ladda ner från: http://www.iogt.se/en/Kontakt/Press/Pressbilder/ IOGT-NTO:s remissvar finns här: http://www.iogt.se/PageFiles/16272/Remissvar%20Alkohollagsutredningen%20IOGT-NTO.doc

Om oss

Orsakerna till att välja en nykter livsstil är många men en sak har vi gemensamt: Vi i IOGT-NTO vill skapa en miljö där friheten från alkohol är självklar och naturlig. I den svenska kulturen är alkoholen så självklar att det har blivit provocerande att avstå från den. Trots att svensken idag dricker lika mycket för 100 år sedan, då man var på god väg att supa ihjäl sig. En del av oss i IOGT-NTO har valt att leva nyktert som ett politiskt ställningstagande, alkoholens skadeverkningar kan ingen ifrågasätta. Andra har upplevt missbruk på nära håll. Vår organisation har drygt 32 000 medlemmar över hela landet. Ju fler vi är, desto tyngre väger våra röster! Vi är en politiskt och religiöst obunden organisation och välkomnar alla som delar vår syn om människors lika värde och som vill leva ett helnyktert liv.

Prenumerera

Dokument & länkar