IOGT-NTO och Neo i ohelig allians

Nykterhetsorganisationen IOGT-NTO gör nu gemensam sak med magasinet Neo - som är starkt kritiskt till alla typer av insatser från samhället för att påverka människors alkoholkonsumtion. De två ideologiska motståndarna samarbetar nu för att lyfta de alkoholpolitiska frågorna på den politiska dagordningen. Under Almedalsveckan arrangerar de tillsammans Debatt-SM om alkoholpolitiken, där politiker och andra aktörer med olika syn på alkoholens roll i samhället möts i en debattävling.

- IOGT-NTO och Neo har radikalt olika uppfattningar kring nykterhet och vad sann frihet verkligen betyder. Vi som har insett att alkoholen begränsar människors frihet att leva ett rikt liv har samlats i en verklig frihetsrörelse - dagens frihetsfront. Men just eftersom vi är så tydliga med att vi har helt olika uppfattningar, så är det faktiskt lättare att samarbeta om arenor för samtal om dessa frågor. Det blir också mer trovärdigt när vi två bjuder in till Debatt-SM och tillsammans visar att det finns ett stort intresse och engagemang kring dessa frågor - som de politiska partierna borde ta på större allvar, säger IOGT-NTOs ordförande Anna Carlstedt.

– Jag konstaterar med viss stolthet att Neo är den enda bland arrangörerna av alkoholpolitiska evenemang i Almedalen som har en tydligt frihetlig agenda. Det är vi som i sak företräder den minglande majoriteten. Samarbetet med en tydlig motpart och en oviss debatt blir också en spännande motvikt till alla åsiktshomogena paneler, säger Mattias Svensson, redaktör på Magasinet Neo och författare till Glädjedödarna – en bok om förmynderi.


Fakta Debatt-SM om alkoholpolitiken
Debatt-SM är en debattävling där åtta debattörer från olika partier och organisationer möts i debattdueller om olika alkoholpolitiska frågor. Efter varje debattduell kommenterar en jury, innan publiken får avgöra vilka som ska gå vidare genom att rösta på de debattörer man tycker är bäst. Till slut utses en vinnare.

Plats: Hästgatan 1 (innergården), Visby
Tid: torsdag 4 juli kl 11.30–13.00

Debattörer - grunddueller:
Alexandra Ivanov (vice ordf, Fria Moderata Studentförbundet)
vs
Elin Lundgren (riksdagsledamot, S)

Linda Nordlund (ordf LUF)
vs
Lorentz Tovatt (språkrör, Grön Ungdom)

Algot Thorin (tredje vice ordf, CUF)
vs
Linda Engström (ordf, UNF)

Mattias Svensson (chefredaktör Neo)
vs
Hugo Fiévet (andre vice ordf, KDU)

Jury: Annika Sundström (Narva), Mattias Grundström
(Alkoholgranskningsmannen).

Moderator: Daniel Färm

Prisutdelare: Anna Carlstedt (ordförande IOGT- NTO)

Vi bjuder på enklare lunchsmörgås.

Välkommen!

* * *

För mer information:
Mattias Svensson, chefredaktör Neo: mattias@magasinetneo.se, 070-496 37 14
Johnny Foglander, pressekreterare IOGT-NTO: johnny.foglander@iogt.se, 073-461 83 28

IOGT-NTO är Sveriges största nykterhetsorganisation med cirka 32 000 medlemmar i drygt 800 lokalföreningar över hela landet.

IOGT-NTO
Gammelgårdsvägen 38
Box 12825
112 97 Stockholm
Växel: 08-672 60 00
Presstelefon:0733-72 62 00
www.iogt.se

Taggar:

Om oss

IOGT-NTO har drygt 30 000 medlemmar över hela landet. IOGT-NTO är en politiskt och religiöst obunden organisation och välkomnar alla som delar vår syn om människors lika värde och som vill leva ett helnyktert liv.

Prenumerera

Media

Media

Citat

IOGT-NTO och Neo har radikalt olika uppfattningar kring nykterhet och vad sann frihet verkligen betyder
Anna Carlstedt