Ny rapport visar på täta samband mellan alkoholkonsumtion och våldsutveckling

Idag presenteras den senaste utgåvan av forskningsrapporten ”Alkoholen och samhället”, ett samarbete mellan Svenska Läkaresällskapet, forskningscentret CERA vid Göteborgs universitet samt IOGT-NTO. Årets rapport fokuserar på sambandet mellan alkohol och våld. Bland annat visas att utvecklingen av våldsbrott och alkoholkonsumtion har historiskt täta samband samt att en ökning av den totala alkoholkonsumtionen med en liter mellan 1987-2015 förknippades med en ökning av antalet misshandelsfall med 10,2 procent.

— Kunskapen om att det finns en stark koppling mellan totalkonsumtion av alkohol och våld har funnits länge och rapporten stärker den bilden. Den visar också att en minskning av konsumtionen leder till en minskning av våldet och den kunskapen är viktig i det förebyggande arbetet, säger Johnny Mostacero, förbundsordförande för IOGT-NTO.

”Alkoholen och samhället” tas fram av en internationell forskargrupp med framstående alkoholforskare. Den publiceras i ett samarbete mellan Centrum för utbildning och forskning kring riskbruk, missbruk och beroende (CERA) vid Göteborgs universitet, Svenska Läkaresällskapet och IOGT-NTO.

— Det är viktigt att nå ut med information om alkoholkonsumtionens skadliga effekter på individ och samhälle och lyfta fram den forskning som finns inom området. Det berör oss alla. Genom ökad kunskap kan vi verka för förbättrad hälsa och sjukvård, säger Stefan Lindgren ordförande i Svenska Läkaresällskapet.

Claudia Fahlke, föreståndare för CERA menar att kombinationen alkohol och våld kostar samhället mycket lidande.

— Här måste det förebyggande arbetet intensifieras, och det görs bäst genom att vi agerar på bred front i samverkan. Det handlar om att lyfta frågan på olika arenor och tydliggöra det täta förhållandet som finns mellan alkohol och våld. Årets rapport fyller här en viktig funktion, säger Claudia Fahlke, föreståndare för CERA.

Rapporten ”Alkoholen och samhället” med temat alkohol och våld presenteras idag på konferensen Förebygg.nu i Folkets hus i Göteborg. Den kommer även finnas tillgänglig på svenska och engelska på respektive organisations hemsida. Den svenska versionen bifogas även det här utskicket som pdf.

Kontakt

Johnny Mostacero, förbundsordförande IOGT-NTO
Tel: 0733-72 62 14

Stefan Lindgren, ordförande Svenska Läkaresällskapet
Tel: 08-440 88 68

Claudia Fahlke, föreståndare för CERA
Tel: 0708-61 16 20

IOGT-NTO:s pressjour
Tel: 0734-61 83 28

Taggar:

Om oss

IOGT-NTO har drygt 30 000 medlemmar över hela landet. IOGT-NTO är en politiskt och religiöst obunden organisation och välkomnar alla som delar vår syn om människors lika värde och som vill leva ett helnyktert liv.

Prenumerera

Media

Media

Citat

En minskning av konsumtionen leder till en minskning av våldet och den kunskapen är viktig i det förebyggande arbetet
Johnny Mostacero