Nytt förslag från IOGT-NTO: Vit skatteväxling

Höj skatten på alkohol med en miljard kronor och använd pengarna till att sänka skatten på - eller höja anslagen till - kultur istället. Det är kärnan i IOGT-NTOs nya skattepolitiska förslag som presenteras i samband med att förbundet avslutar sin kongress i Borås.

Inför valet 2010 aviserade både de rödgröna och alliansen att de ville höja alkoholskatterna med 1,4 respektive 1,1 miljarder. Och vid vårbudgetpresentationen 2011 sa finansminister Anders Borg att "det ska löna sig att arbeta snarare än att röka och supa”. Trots det har alkoholskatten inte höjts.  

- Nu är det hög tid att gå från ord till handling. Detta förslag är egentligen mer blygsamt än vad både regeringen och oppositionen redan har föreslagit. Men det vore ett viktigt första steg. Regeringen borde inspireras av den gröna skatteväxling som genomfördes för ett antal år sedan, med höjd skatt på miljöfarliga utsläpp och tjänster, och sänkt skatt på mer miljövänliga sådana. Med motsvarande princip på alkohol- och kulturområdena kan både samhället och individen tjäna mycket på vit skatteväxling, säger IOGT-NTOs ordförande Anna Carlstedt.

- Vi vill med detta förslag göra det lite lättare för politikerna att visa på att också höjd alkoholskatt har dubbla fördelar. Dels bidrar det till minskad alkoholkonsumtion. Dels kan de ökade skatteintäkter som höjningen bidrar till användas till kultur. Vit skatteväxling innebär även en pedagogisk poäng - och därmed förutsättningar för ökad acceptans hos skattebetalarna: istället för att fylla livet med ofria strukturer och slentrianmässigt drickande, kan man fylla det med stimulerande och utvecklande kultur, säger Anna Carlstedt.

Exakt vad "kulturmiljarden" ska gå till vill IOGT-NTO bjuda in till en bred diskussion om med såväl politiker som kulturutövare- och -konsumenter. Därför påbörjas nu en bred dialogsatsning med både allmänhet och kulturorganisationer.

Fakta alkoholskatten:

Alkoholskatten i Sverige bidrar med 12,3 miljarder kronor i skatteintäkter till staten.

Samtidigt beräknas kostnaderna för alkoholens effekter i samhället uppgå till mellan 55 och 120 miljarder kronor - för skador, sjukfrånvaro, vårdinsatser, socialt stöd samt brott, olyckor och våld som rättsväsendet får ta hand om, med mera.

Ändå har alkoholskatten i Sverige inte höjts på många år. Tvärtom har den - om man tar hänsyn till inflation - sjunkit inte bara för öl och vin, utan även för sprit. Eftersom alkoholskatten har halkat efter såväl den allmänna prisutvecklingen som tobaksskatten (vilken har höjts kontinuerligt de senaste åren), så har priset på alkohol sjunkit. Samtidigt visar all forskning på att pris - tillsammans med tillgänglighet - är avgörande för alkoholkonsumtionen i ett land. Enligt statistik från statliga SORAD har alkoholkonsumtionen i Sverige också ökat med cirka 15 procent de senaste 20 åren.

Kontakt

Anna Carlstedt, ordförande IOGT-NTO
Tel: 070-878 09 33

Johnny Foglander, pressekreterare IOGT-NTO
Tel: 0734-618 328

IOGT-NTO är Sveriges största nykterhetsorganisation med cirka 32 000 medlemmar i drygt 800 lokalföreningar över hela landet.

IOGT-NTO
Gammelgårdsvägen 38
Box 12825
112 97 Stockholm
Växel: 08-672 60 00
Presstelefon:0733-72 62 00
www.iogt.se

Taggar:

Om oss

Orsakerna till att välja en nykter livsstil är många men en sak har vi gemensamt: Vi i IOGT-NTO vill skapa en miljö där friheten från alkohol är självklar och naturlig. I den svenska kulturen är alkoholen så självklar att det har blivit provocerande att avstå från den. Trots att svensken idag dricker lika mycket för 100 år sedan, då man var på god väg att supa ihjäl sig. En del av oss i IOGT-NTO har valt att leva nyktert som ett politiskt ställningstagande, alkoholens skadeverkningar kan ingen ifrågasätta. Andra har upplevt missbruk på nära håll. Vår organisation har drygt 32 000 medlemmar över hela landet. Ju fler vi är, desto tyngre väger våra röster! Vi är en politiskt och religiöst obunden organisation och välkomnar alla som delar vår syn om människors lika värde och som vill leva ett helnyktert liv.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar

Citat

Både samhället och individen har mycket att tjäna på vit skatteväxling
Anna Carlstedt