Ökad alkoholkonsumtion kräver ökad öl- och vinskatt


– De senaste åren har flera förändringar skett som lett till den kraftiga ökningen av öl- och vindrickandet. Alkoholberoendet med alla dess negativa konsekvenser har ökat. Barn som växer upp i familjer med missbruk har fått det jobbigare. Nu när försäljningen på Systembolaget ökar så kraftigt samtidigt som resandeinförseln minskat bör skatten på öl och vin höjas säger Sven-Olov Carlsson.

Nyligen föreslog regeringen höjd skatt på öl men sänkt vinskatt. Detta efter krav från EU- kommissionen på en likvärdig behandling av produkterna ur skattesynpunkt.

– Det är bra att regeringen vill höja ölskatten, det är motiverat ur ett folkhälsoperspektiv. Men också skatten på vin behöver höjas för att dämpa alkoholkonsumtionen, avslutar Sven-Olov Carlsson.

Pressbilder: www.iogt.se/press

Mer information: Sven-Olov Carlsson, förbundsordförande IOGT-NTO, 070-554 99 89

Om oss

IOGT-NTO har drygt 30 000 medlemmar över hela landet. IOGT-NTO är en politiskt och religiöst obunden organisation och välkomnar alla som delar vår syn om människors lika värde och som vill leva ett helnyktert liv.

Prenumerera