Vanja Lindstedt från Örnsköldsvik invald i IOGT-NTO:s förbundsstyrelse

Vanja Lindstedt, 65 år från Örnsköldsvik, valdes i helgen in i IOGT-NTO:s förbundsstyrelse. Hon är idag ordförande och aktiv i föreningen 174 Örnsköld, en förening med 200 medlemmar.

Att bli medlem i IOGT-NTO var självklart för Vanja Lindstedt som fått nykterhetsrörelsen i modersmjölken. Hennes far grundade NTO föreningen i Brattsbacka och mamma var juniorledare.

- Att tacka ja till utmaningen att sitta i förbundsstyrelsen var ett beslut jag lätt tog. Jag vill fortsätta arbetet för samverkan mellan de olika förbunden inom IOGT-NTO rörelsen och utveckla den gemenskap vi har med Junis och UNF, säger Vanja Lindstedt.

Fram till nästa IOGT-NTO kongress 2019 som blir i Örnsköldsvik kommer Vanja Lindstedt även att sitta med i kongressbestyreslen och se till att nästa kongress blir en framgångsrik händelse.

Kontakt

Vanja Lindstedt, förbundsstyrelseledamot IOGT-NTO
Tel: 0703-981 291

IOGT-NTO:s pressjour
Tel: 0734-61 83 28

Om oss

IOGT-NTO har drygt 30 000 medlemmar över hela landet. IOGT-NTO är en politiskt och religiöst obunden organisation och välkomnar alla som delar vår syn om människors lika värde och som vill leva ett helnyktert liv.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia