5 000 hushåll har fått fibererbjudande i Vikbolandet – nu ökar IP-Only utbyggnadstakten

Efter projekteringar, informationsmöten och säljkampanjer i Vikbolandet intensifieras nu utbyggnaden då 3 500 hushåll kommer att få fiberanslutning under 2018 och 2019. Arbetet kommer att ske genom etapper, där kopparnedsläckningen är en faktor som företaget beaktar.  

IP-Only byggde mest av alla fiberaktörer på landsbygden under 2017 och kommer göra det även 2018. Företaget är aktivt i cirka 100 kommuner i Sverige och en av dessa är området Vikbolandet i Norrköpings kommun. Här har fiberoperatören erbjudit 5 000 hushåll, över 10 000 medborgare, fiberanslutning.

Nu ökar företaget utbyggnadstakten i området då man under resterande del av 2018 och 2019 kommer att fiberansluta 3 500 hushåll. Därmed hinner området före regeringens bredbandsmål som säger att 95 procent av hushållen bör ha fiber år 2020.

– Vi har varit etablerade i området länge, projekterat, samlat in markavtal och haft informationsmöten och säljkampanjer. Nu ökar vi takten på fiberutbyggnaden rejält, säger Davor Tepic, byggchef region Öst på IP-Only.

Precis som i andra kommuner har även Vikbolandet haft en paus i grävningsarbetet under vintern och tidig vår på grund av bland annat en osedvanligt lång vinter och branschproblemet med långsam tillståndsprocess på Trafikverket. Under denna tid intensifierade IP-Only kvalitetsarbetet som företaget tidigare kommunicerat. Detta, tillsammans med en översyn av projekten, har resulterat i en handlingsplan för Vikbolandet med följande punkter. 

  • IP-Only kommer att bygga mer i etapper, vilket ger ökad kontroll. För närvarade pågår arbetet på flertalet platser och antalet arbetsställen kommer att öka framöver under sommaren och hösten.
  • För att skapa större flexibilitet kommer en uppdelning av områden göras. De tidigare sex projektområdena kommer bli fler än 60 för att enklare kunna aktivera nätet etappvis. Områden längs befintliga stammar som Norrköpings kommun har byggt kommer att aktiveras först.
  • En annan aktör styr kopparsnätsnedsläckningen och är ingenting som IP-Only kan påverka, men företaget kommer att försöka prioritera drabbade områden i den mån det är möjligt och ekonomiskt ansvarsfullt att göra så.

– Vi är i den sista och tuffaste delen av fiberutbyggnaden vilket ofta innebär längre avstånd och svårare terräng. Skiftet från att bygga fiber i tätort till att bygga i gles- och landsbygd har varit en stor utmaning för oss och något vi underskattade. Efter att vi nu gått igenom projekten och gjort handlingsplaner för kvalitetsproblemen vi sett i några områden känns det bra att nu öka takten på utbyggnaden, och dessutom göra det på ett kontrollerat sätt, säger Pär Ljunggren, kommunansvarig på IP-Only.

IP-Only har haft löpande kontakt med kommunen för samsyn kring dessa åtgärder och fortsatta utbyggnaden i regionen. Kundkommunikation kommer att ske inom kort, dock senast nästa vecka.
 

Mediakontakt
Niclas Karnhill, ansvarig press och samhällskontakter, IP-Only
Tel: +46 708 70 00 60
E-post: niclas.karnhill@ip-only.se

Om IP-Only
IP-Only är en svensk internetoperatör som bygger, driver och äger fiberinfrastruktur i Norden och lägger därmed grunden för det digitala samhället. Företaget investerar i Sverige, driver ett rikstäckande fibernät, ett växande antal stadsnät och bygger kontinuerligt ut ny fiberinfrastruktur. Alla IP-Onlys nät är öppna och neutrala. Företaget har flera datacenter och erbjuder bland annat molnbaserad serverkapacitet till tjänsteleverantörer. Högsta tillförlitlighet och kvalitet är grunden för hela IP-Onlys arbete. Läs gärna mer på www.ip-only.se

Taggar:

Om oss

IP-Only är en svensk Internetoperatör som bygger, driver och äger fiberinfrastruktur i Norden och lägger därmed grunden för det digitala samhället. Företaget investerar i Sverige, driver ett rikstäckande fibernät, ett växande antal stadsnät och bygger kontinuerligt ut ny fiberinfrastruktur. Alla IP-Onlys nät är öppna och neutrala. Företaget har flera datacenter och erbjuder bland annat molnbaserad serverkapacitet till tjänsteleverantörer. Högsta tillförlitlighet och kvalitet är grunden för hela IP-Onlys arbete. Läs gärna mer på www.ip-only.se

Prenumerera

Media

Media