Askersunds kommun ökar takten i fiberutbyggnaden med fokus på landsbygden – skriver samverkansavtal med IP-Only

2 400 fastigheter på landsbygden i Askersunds kommun får nu möjlighet att ansluta sig till fibernätet genom ett nytt samverkansavtal mellan kommunen och IP-Only.
– Fiberutbyggnaden på landsbygden kommer inte bara att skapa tillväxt, utan ytterst göra vårt samhälle mer jämlikt, säger Inger Trodell Dahl, bredbandssamordnare på Askersunds kommun.

Askersunds kommun tar krafttag för att digitalisera kommunen genom ett samverkansavtal med fiberoperatören IP-Only. Samarbetet betyder att 2 400 fastigheter - permanentboende, fritidshus och företag - får möjlighet att ansluta sig till framtidens fibernät.

– Allt mer av morgondagens verksamheter kommer att vara beroende av snabb och stabil infrastruktur, inte minst inom välfärden. Samarbetet med IP-Only är ett sätt för kommunen att göra att så många som möjligt, så fort som möjligt, inkluderas i morgondagens digitala samhälle, säger Inger Trodell Dahl, bredbandssamordnare på Askersunds kommun.

Enligt PTS senaste kartläggning har idag 74 procent av alla hushåll och företag i Askersunds tätorter tillgång till fibernät. Motsvarande siffra för kommunens landsbygd är endast 17 procent.

– Hela Sverige ska leva, men också hela kommunen. Fiberutbyggnaden på landsbygden kommer inte bara att skapa tillväxt, utan ytterst göra vårt samhälle mer jämlikt. Nu hoppas vi på en positiv respons på detta erbjudande så att man kan komma igång med byggnationen, säger Inger Trodell Dahl.

Samverkan utgår från en gemensam målsättning, vilken ligger i linje med regeringens bredbandsstrategi.

– Vi bygger fibernät i över hundra kommuner och vet att goda samarbeten med kommuner är nyckeln till snabb och kostnadseffektiv utbyggnad. Samverkansavtalet med Askersunds kommun är ett exempel på det. Vi ser nu fram emot en omfattande fiberutbyggnad i kommunens landsbygd, säger Kajsa Danielsson, regionchef Mälardalen på IP-Only.


Välkommen att kontakta oss för mer information

Niclas Karnhill, ansvarig press och samhällskontakter, IP-Only
Tel: +46 708 70 00 60
E-post: niclas.karnhill@ip-only.se

Inger Trodell Dahl, bredbandssamordnare, Askersunds kommun
Tel: +46 0583 810 10
E-post: inger.trodell@askersund.se

 

 
Om IP-Only

IP-Only är en svensk internetoperatör som bygger, driver och äger fiberinfrastruktur i Norden och lägger därmed grunden för det digitala samhället. Företaget investerar i Sverige, driver ett rikstäckande fibernät, ett växande antal stadsnät och bygger kontinuerligt ut ny fiberinfrastruktur. Alla IP-Onlys nät är öppna och neutrala. Företaget har flera datacenter och erbjuder bland annat molnbaserad serverkapacitet till tjänsteleverantörer. Högsta tillförlitlighet och kvalitet är grunden för hela IP-Onlys arbete. Läs gärna mer på www.ip-only.se  

Taggar:

Om oss

IP-Only är en svensk Internetoperatör som bygger, driver och äger fiberinfrastruktur i Norden och lägger därmed grunden för det digitala samhället. Företaget investerar i Sverige, driver ett rikstäckande fibernät, ett växande antal stadsnät och bygger kontinuerligt ut ny fiberinfrastruktur. Alla IP-Onlys nät är öppna och neutrala. Företaget har flera datacenter och erbjuder bland annat molnbaserad serverkapacitet till tjänsteleverantörer. Högsta tillförlitlighet och kvalitet är grunden för hela IP-Onlys arbete. Läs gärna mer på www.ip-only.se

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Citat

Allt mer av morgondagens verksamheter kommer att vara beroende av snabb och stabil infrastruktur, inte minst inom välfärden. Samarbetet med IP-Only är ett sätt för kommunen att göra att så många som möjligt, så fort som möjligt, inkluderas i morgondagens digitala samhälle.
Inger Trodell Dahl, bredbandssamordnare på Askersunds kommun
Hela Sverige ska leva, men också hela kommunen. Fiberutbyggnaden på landsbygden kommer inte bara att skapa tillväxt, utan ytterst göra vårt samhälle mer jämlikt. Nu hoppas vi på en positiv respons på detta erbjudande så att man kan komma igång med byggnationen
Inger Trodell Dahl, bredbandssamordnare på Askersunds kommun
Vi bygger fibernät i över hundra kommuner och vet att goda samarbeten med kommuner är nyckeln till snabb och kostnadseffektiv utbyggnad. Samverkansavtalet med Askersunds kommun är ett exempel på det. Vi ser nu fram emot en omfattande fiberutbyggnad i kommunens landsbygd.
Kajsa Danielsson, regionchef Mälardalen på IP-Only