Endast två procent av svenska företag är mycket bra på att skydda sig mot it-attacker

I samband med DDoS-dagen 8 mars presenterar IP-Only siffror på svenska företags säkerhet. Enbart hälften i undersökningen säger att de i hög grad arbetar aktivt för att skydda sig mot it-attacker. Och endast två procent anser sig mycket bra på att skydda sig mot angreppen.  
– Detta är alarmerande, när attacker sker duger inte ett halvbra skydd, säger Mikael Westerlund, teknisk chef på IP-Only.

Onsdag 8 mars infaller den årliga och internationella DDoS-dagen för att uppmärksamma it-attacker. För att kartlägga företagens säkerhet och beredskap har IP-Only gjort en undersökning, genomförd av Novus, bland 300 it-chefer och vd:ar på svenska företag. Svaren från undersökningen visar på en generellt sett låg beredskap. Bland annat säger sig endast två procent av företagen i undersökningen vara mycket bra på att skydda sig mot it-attacker.

– Även om flera företag säger sig ha någon form skydd för it-attacker är det alltså bara några ynka procent som anser sig kunna skydda sig mycket bra mot dessa angrepp. Detta är alarmerande, när attacker sker duger inte ett halvbra skydd, säger Mikael Westerlund, teknisk chef på IP-Only.

Undersökningen visar vidare att bara hälften av företagen i hög grad arbetar aktivt för att skydda sig mot dessa attacker. Endast fyra av tio företag, 39 procent, säger sig dessutom ha en intern person som är ansvarig för att hantera it-attackerna. 

– Generellt är det säkerhetsmässigt bra om kunskap finns hos företagen själva, och att enbart 39 procent av företagen har en person som har internt ansvar över internetattacker är en varningssignal, säger Mikael WesterlundMer information:

Om IP-Onlys undersökning 
De intervjuade är it-ansvariga alternativt vd om ingen it-ansvarig finns, på svenska företag med 50 anställda eller fler. Undersökningen har genomförts med hjälp av telefonintervjuer. Undersökningen innehåller 300 intervjuer och genomfördes under andra halvåret 2016.

 
DDoS-day – säkerhetsseminarium i Stockholm 8 mars 

IP-Only är partner till eventet DDoS-day som diskuterar it-attacker. Bland annat kommer Mikael Westerlund, teknisk chef på IP-Only, berätta om vad man kan göra för att skydda sitt företag. Läs mer om DDoS-day
 

Fakta: DDoS-attack
En överbelastningsattack eller DoS-attack (Denial of Service) innebär att ett eller flera datorsystem attackeras med syfte att göra till exempel en webbplats otillgänglig. En DDoS-attack (Distributed Denial of Service) är en överbelastningsattack där man använder sig av flera datorer för att angripa målet. Genom att skicka en större mängd anrop mot samma mål ökar möjligheten att göra webbplatsen otillgänglig. Attackerna sker ofta via så kallade botnät, nätverk av datorer som kapats och fjärrstyrs med hjälp av virus eller andra program. Det sker då i bakgrunden utan att datorägaren märker det. (Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB)

För att se effekterna av dessa it-attacker undersökte säkerhetsföretaget Kaspersky 4 000 företag från 25 länder. Enligt denna globala undersökning kostar enbart en attack uppemot 15 miljoner kronor för större företag. (Källa: Kaspersky Lab, 2016)Välkommen att kontakta oss för mer information

Mikael Westerlund, teknisk chef, IP-Only
Tel: +46 708 43 10 19
Högupplöst bild på Mikael Westerlund

Niclas Karnhill, ansvarig press och samhällskontakter, IP-Only 
Tel: +46708700060
E-post: niclas.karnhill@ip-only.se  

 
Om IP-Only

IP-Only är en svensk internetoperatör som bygger, driver och äger fiberinfrastruktur i Norden och lägger därmed grunden för det digitala samhället. Företaget investerar i Sverige, driver ett rikstäckande fibernät, ett växande antal stadsnät och bygger kontinuerligt ut ny fiberinfrastruktur. Alla IP-Onlys nät är öppna och neutrala. Företaget har flera datacenter och erbjuder bland annat molnbaserad serverkapacitet till tjänsteleverantörer. Högsta tillförlitlighet och kvalitet är grunden för hela IP-Onlys arbete. Läs gärna mer på www.ip-only.se 

 

Taggar:

Om oss

IP-Only är en svensk Internetoperatör som bygger, driver och äger fiberinfrastruktur i Norden och lägger därmed grunden för det digitala samhället. Företaget investerar i Sverige, driver ett rikstäckande fibernät, ett växande antal stadsnät och bygger kontinuerligt ut ny fiberinfrastruktur. Alla IP-Onlys nät är öppna och neutrala. Företaget har flera datacenter och erbjuder bland annat molnbaserad serverkapacitet till tjänsteleverantörer. Högsta tillförlitlighet och kvalitet är grunden för hela IP-Onlys arbete. Läs gärna mer på www.ip-only.se

Prenumerera

Citat

Även om flera företag säger sig ha någon form skydd för it-attacker är det alltså bara några ynka procent som anser sig kunna skydda sig mycket bra mot dessa angrepp. Detta är alarmerande, när attacker sker duger inte ett halvbra skydd.
Mikael Westerlund, teknisk chef på IP-Only
Generellt är det säkerhetsmässigt bra om kunskap finns hos företagen själva, och att enbart 39 procent av företagen har en person som har internt ansvar över internetattacker är en varningssignal.
Mikael Westerlund, teknisk chef på IP-Only