Fibersamverkan mellan Eskilstuna kommun och IP-Only

Fiberutbyggnaden på Eskilstunas landsbygd har inte följt tätorternas positiva utveckling. Ett nytt samverkansavtal mellan kommunen och fiberoperatören IP-Only ska ändra på det. 
– Fiberutbyggnaden berör både regional utveckling och tillväxt men är ytterst en demokratifråga, säger Jimmy Jansson, kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna kommun. 

Fler ska få bredband på landsbygden i Eskilstuna. Enligt PTS senaste kartläggning har 81 procent av hushållen och företagen i Eskilstunas tätort tillgång till fiber. Motsvarande siffra i kommunens landsbygd är dock endast 13 procent. Detta ska Eskilstuna kommun och fiberoperatören IP-Only nu ändra på.

Eskilstuna kommunen har nu skrivit samverkansavtal med IP-Only för att öka bredbandsutbyggnaden, främst på landsbygden. Detta samarbete går i linje med regeringens bredbandsstrategi om att 95 procent av hushåll och företag ska ha tillgång till bredband senast 2020.

– Fiberutbyggnaden berör både regional utveckling och tillväxt men är ytterst en demokratifråga – ingen ska stå utanför morgondagens digitala samhälle. Allt mer av vård och arbete kommer att ske via fibernätet vilket gör fiberutbyggnaden till ännu mer samhällsviktig, säger Jimmy Jansson, kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna kommun. 

– Snabbast fiberutbyggnad sker i samarbeten mellan kommun och näringsliv. Vårt samverkansavtal med IP-Only är ett viktigt steg i detta arbete, säger Jimmy Jansson.

IP-Only gick redan i början av året ut med erbjudande om fiberanslutning i delar av landsbygden. Intresset har varit stort och man har nu nått den anslutningsgrad som krävs för att fatta byggbeslut.

– IP-Only har redan en stor närvaro i regionen och en etablering i Eskilstuna kommun har klara synergier med befintligt regionalnät och de större satsningar som vi redan gör i Eskilstunas grannkommuner, bland annat i Vingåker, Kungsör och Flens kommun. säger Kajsa Danielsson, regionchef Mälardalen på IP-Only.

 

Välkommen att kontakta oss för mer information
Niclas Karnhill, ansvarig press och samhällskontakter, IP-Only
Tel: +46 708 70 00 60
E-post: niclas.karnhill@ip-only.se


Om IP-Only
IP-Only är en svensk internetoperatör som bygger, driver och äger fiberinfrastruktur i Norden och lägger därmed grunden för det digitala samhället. Företaget investerar i Sverige, driver ett rikstäckande fibernät, ett växande antal stadsnät och bygger kontinuerligt ut ny fiberinfrastruktur. Alla IP-Onlys nät är öppna och neutrala. Företaget har flera datacenter och erbjuder bland annat molnbaserad serverkapacitet till tjänsteleverantörer. Högsta tillförlitlighet och kvalitet är grunden för hela IP-Onlys arbete. Läs gärna mer på www.ip-only.se 

 

Taggar:

Om oss

IP-Only är en svensk Internetoperatör som bygger, driver och äger fiberinfrastruktur i Norden och lägger därmed grunden för det digitala samhället. Företaget investerar i Sverige, driver ett rikstäckande fibernät, ett växande antal stadsnät och bygger kontinuerligt ut ny fiberinfrastruktur. Alla IP-Onlys nät är öppna och neutrala. Företaget har flera datacenter och erbjuder bland annat molnbaserad serverkapacitet till tjänsteleverantörer. Högsta tillförlitlighet och kvalitet är grunden för hela IP-Onlys arbete. Läs gärna mer på www.ip-only.se

Prenumerera

Citat

Fiberutbyggnaden berör både regional utveckling och tillväxt men är ytterst en demokratifråga – ingen ska stå utanför morgondagens digitala samhälle. Allt mer av vård och arbete kommer att ske via fibernätet vilket gör fiberutbyggnaden till ännu mer samhällsviktig.
Jimmy Jansson, kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna kommun
Snabbast fiberutbyggnad sker i samarbeten mellan kommun och näringsliv. Vårt samverkansavtal med IP-Only är ett viktigt steg i detta arbete
Jimmy Jansson, kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna kommun
IP-Only har redan en stor närvaro i regionen och en etablering i Eskilstuna kommun har klara synergier med befintligt regionalnät och de större satsningar som vi redan gör i Eskilstunas grannkommuner, bland annat i Vingåker, Kungsör och Flens kommun.
Kajsa Danielsson, regionchef Mälardalen på IP-Only