Vingåkers kommun och IP-Only i gemensam satsning för fiber till föreningslivet

Vingåkers och IP-Onlys samarbete ökar tempot ytterligare när föreningar nu får möjlighet att söka bidrag till fiberutbyggnaden. Vingåker och IP-Only har redan erbjudit möjlighet för samtliga hushåll att anmäla intresse för fiberanslutning – och föreningarna är nästa logiska steg enligt kommunen och fiberoperatören. 

Vingåkers kommun och IP-Only har sedan drygt två år ett samverkansavtal. Man har redan erbjudit samtliga medborgare i kommunen möjlighet till fiberanslutning, nu sker ytterligare en offensiv – föreningar. Föreningarna i Vingåkers tätort kommer att få ett riktat erbjudande om fri f iberanslutning från IP-Only.

För att möjliggöra likvärdiga villkor även för föreningar utanför tätort har kommunstyrelsen beslutat att bevilja stöd för fiberanslutning till ideella föreningar som äger fastigheter på landsbygden. Med detta tar kommunen och IP-Only ett gemensamt ansvar för att möjliggöra fiberanslutning för hela föreningslivet.

– Fiberutbyggnaden innebär stora möjligheter för gles- och landsbygd att utvecklas. Givet detta är det självklart att även underlätta fiberutbyggnaden för en viktig funktion på landsbygden – föreningarna. Dagens besked är därför glädjande, och jag ser nu fram emot att arbeta tillsammans för att föreningarna ska utnyttja möjligheten som nu finns, säger Regina Westas Stedt, bredbandssamordnare i Vingåker kommun. 

Vingåkers kommun och IP-Only har tidigare i år meddelat att samtliga hushåll i kommunen erbjudits fiberanslutning. Nästa steg – intresseanmälningar och därefter byggnationer – är nu i full gång. Vingåker och Högsjö tätorter är idag fiberutbyggda. I september kommer 1 405 hushåll på landsbygden kring Österåker, Baggetorp, Marmorbyn och Läppe vara fiberanslutna. I mars 2018 räknar kommunen och IP-Only med att ytterligare 300 hushåll på landsbygden kring Högsjö är uppkopplade till fibernätet.

– Vingåkers kommun har under hela vårt samarbete visat en offensiv vilja i fiberutbyggnaden. Det är viktigt för kommunen att alla är med – en filosofi som vi delar. Dagens besked att bevilja bidrag till fiberutbyggnad till föreningar är därför både logiskt och glädjande. Digitaliseringen tillhör alla i samhället. Vingåker vet det. Vi vet det. Och tillsammans agerar vi, säger Kajsa Danielsson, regionchef för Mälardalen på IP-Only.

 

Mediakontakt
Niclas Karnhill, ansvarig press och samhällskontakter, IP-Only
Tel: +46 708 70 00 60
E-post: niclas.karnhill@ip-only.se

 

Om IP-Only
IP-Only är en svensk internetoperatör som bygger, driver och äger fiberinfrastruktur i Norden och lägger därmed grunden för det digitala samhället. Företaget investerar i Sverige, driver ett rikstäckande fibernät, ett växande antal stadsnät och bygger kontinuerligt ut ny fiberinfrastruktur. Alla IP-Onlys nät är öppna och neutrala. Företaget har flera datacenter och erbjuder bland annat molnbaserad serverkapacitet till tjänsteleverantörer. Högsta tillförlitlighet och kvalitet är grunden för hela IP-Onlys arbete. Läs gärna mer på www.ip-only.se

 

 

 

Taggar:

Om oss

IP-Only är en svensk Internetoperatör som bygger, driver och äger fiberinfrastruktur i Norden och lägger därmed grunden för det digitala samhället. Företaget investerar i Sverige, driver ett rikstäckande fibernät, ett växande antal stadsnät och bygger kontinuerligt ut ny fiberinfrastruktur. Alla IP-Onlys nät är öppna och neutrala. Företaget har flera datacenter och erbjuder bland annat molnbaserad serverkapacitet till tjänsteleverantörer. Högsta tillförlitlighet och kvalitet är grunden för hela IP-Onlys arbete. Läs gärna mer på www.ip-only.se

Prenumerera