IPsoft grundar globalt AI-forum och utvecklar AI-manifest

New York den 13 juni 2018 - IPsoft, ledande inom värdeskapande och skalbar AI för organisationer med många anställda och/eller kunder, tillkännager att man tillsammans med andra ledare inom AI grundar Global AI Leadership Pioneers Circle. Målet är att identifiera effektiva AI-lösningar, genom att ta fram standardiserade modeller för innovation och avkastning på AI.

Global AI Leadership Pioneers Circle samlar ledande digitala pionjärer inom AI - forskare, beslutsfattare och företagsledare - med ett tydligt uppdrag; att skapa ett digitalt manifest som visar hur AI kan skapa verklig företagsnytta. AI-forumet kommer att vara en del av den kognitiva AI-tankesmedjan Turing Global Institute, med huvudkontor i New York. AI Pioneers Circle förväntas ha över 100 medlemmar redan i år.

Global AI Leadership Pioneers Circle leds av Mark Minevich, ’digital fellow’ hos IPsoft och världsberömd visionär strateg inom områdena digitalisering och artificiell intelligens. Målet är att medlemmarna genom idéutbyte tillsammans ska öka sin konkurrenskraft och utveckla hur AI kan användas för att lösa komplexa affärsutmaningar. Tillsammans ska man vidare utforska framtiden för digitalt arbete och samla insikter och bästa praxis för att skapa en indikator över olika mognadsgrader inom AI, en AI Maturity Model, som viktas mot AI-avkastningen (ROAI).

- Tack vare det visionära ledarskapet från Chetan Dube och IPsoft kan vi accelerera takten för nya framsteg inom AI med hjälp av branschens ledande företag och forskarkår, säger Minevich, ordförande för AI Pioneers Forum och rådgivare till IPsoft. 

Det IPsoft-grundade forumet och dess Global AI Leadership Pioneers Circle är endast för utvalda, inbjudna medlemmar och kommer att bestå av chefer på ledningsnivå, företagsledare med ansvar för AI och digitala strategier, AI-forskare på universitetsnivå, digitala innovationsledare samt offentliga beslutsfattare med inriktning på digitalt arbete och AI.

- Den samlade effekten av denna digitala revolution motsvarar cirka 14,6 biljoner dollar i investeringar för medborgare, samhälle och företag. Det är viktigt att vi alla går samman för att kunna leverera verkliga värden och samhällsnytta, säger Chetan Dube, VD och koncernchef för IPsoft.

Det första mötet för medlemmarna i Global AI Leadership Pioneers Circle kommer att äga rum den 21 juni i New York. Diskussionerna kommer att fokusera på den strategiska utgångspunkten för Global AI Leadership Pioneers Circle och dess digitala resa, modeller för avkastning på AI och framtida målsättningar. Initiativet kommer att fortlöpa regelbundet i samtal över hela världen, inklusive New York, London, San Francisco, Boston, Tel Aviv, Chicago, Tokyo, liksom andra länder i Europa och Asien. För att läsa mer om AI Pioneers Forum och hur man engagerar sig, besök http://www.ipsoft.com/aipioneers/ 

Om Mark Minevich
Utöver sin roll i ledningsgruppen hos IPsoft, är Minevich också ’senior fellow’ inom artificiell intelligens (AI) och ny teknik i USA:s råd för konkurrenskraft, och en ledande rådgivare för global innovation och teknik inom FN-organet United Nations Office for Project Services (UNOPS). Han har arbetat hos IBM som chefstekniker och strategichef och är också en del av den digitala arbetsstyrkan B20, som är en del av G20. Mark har mottagit det prestigefyllda Albert Einstein-priset för enastående prestationer inom global innovation och är författare till flera teknik- och innovationsböcker. Som en viktig röst i AI-sfären återfinns hans tankar också regelbundet i tidningar som Forbes och Entrepreneur. Han utsågs av Forbes till en "Leader to Watch" år 2017.

Om IPsoft
IPsoft är världsledande inom artificiell intelligens (AI), automatiserar IT- och affärsprocesser och har utvecklat Amelia, branschens mest mänskliga AI-plattform. Amelias emotionella intelligens och förmåga att i dialog med användarna kontinuerligt lära sig mer och mer gör henne till marknadens enda AI som fullt ut förstår användarens behov och avsikter. Amelia är utbildad på 100 språk och skapar konkreta affärsfördelar, inklusive lägre driftskostnader, högre kundnöjdhet och ökad produktivitet hos medarbetare.
    IPsoft har också utvecklat 1Desk, världens första plattform för end-to-end-lösningar för och med digitala medarbetare. 1Desk används för att dela tjänster som exempelvis IT-support, kundtjänst och andra tjänster som används av många medarbetare och kunder.  
   IPsoft huvudkontor ligger i New York, USA. Bolaget har också kontor i 16 andra länder runt om i världen och hjälper 550 av världens ledande varumärken att förbättra sina organisationer, däribland mer än hälften av världens största IT-leverantörer.

Presskontakt
Elin Sivard
Telefon: 073 05 501 50 
E-mail: ipsoft@angseliusronn.se

Taggar:

Om oss

IPsoft är världsledande inom artificiell intelligens (AI), automatiserar IT- och affärsprocesser och har utvecklat Amelia, branschens mest mänskliga AI-plattform. Amelias emotionella intelligens och förmåga att i dialog med användarna kontinuerligt lära sig mer och mer gör henne till marknadens enda AI som fullt ut förstår användarens behov och avsikter. Amelia skapar konkreta affärsfördelar, inklusive lägre driftskostnader, högre kundnöjdhet och ökad produktivitet hos medarbetare. IPsoft har också utvecklat 1Desk, världens första plattform för end-to-end-lösningar för och med digitala medarbetare. 1Desk används för att dela tjänster som exempelvis IT-support, kundtjänst och andra tjänster som används av många medarbetare och kunder. IPsoft huvudkontor ligger i New York, USA. Bolaget har också kontor i 18 länder runt om i världen och hjälper 550 av världens ledande varumärken att förbättra sina organisationer, däribland mer än hälften av världens största IT-leverantörer.

Prenumerera