6 av 10 har utsatts för alkoholtjat enligt ny sifo-undersökning

I en Sifo-undersökning* som IQ genomfört svarar drygt 8 av 10 (84 procent) i Sverige att de upplever att det finns en förväntan att dricka alkohol i sociala sammanhang. 6 av 10 uppger också att någon försökt övertala dem att dricka alkohol eller dricka mer alkohol än de egentligen tänkt.

Att alla ska dricka alkohol och gärna lika mycket alkohol är självklart för många i Sverige. Den som av någon anledning tackar nej till alkohol/mer alkohol får ofta förklara sig eller utsätts för övertalningsförsök. Detta faktum lyfter IQ nu i en ny informationskampanj.

 - Undersökningen visar att det tjatas mycket på människor för att få dem att dricka alkohol. För oss är det viktigt att lyfta frågan varför det är så, handlar alkoholtjat egentligen mer om den som tjatar än den man tjatar på? säger Magnus Jägerskog, vd på IQ.

Topp-3, därför försöker människor övertala andra att dricka alkohol:
1. Drygt hälften av de tillfrågade (55 procent) svarar att anledningen till att människor ”alkoholtjatar” är att de tycker det är självklart att dricka alkohol i sociala sammanhang.

2. 38 procent svarar att anledningen till människor försöker övertala andra att dricka alkohol beror på att de inte tycker det är lika roligt att dricka alkohol om inte alla gör det.

3. Drygt var fjärde svarar att ”alkoholtjat” handlar om att de som dricker alkohol får dåligt samvete när inte alla gör det.

Ytterligare siffror från Sifo-undersökningen:

- Drygt var tredje (36 procent) person mellan 18-34 år har någon gång druckit alkohol för att slippa övertalningsförsök.

- Drygt 9 av 10 svenskar (93 procent) anser att grupptryck kan få människor att dricka mer alkohol än vad de planerat från början.

- Att var tredje person mellan 18-34 år druckit alkohol bara för att slippa tjat visar på den sociala förväntan som finns i samhället att dricka alkohol, säger Magnus Jägerskog, vd på IQ.

IQ har låtit retorikexperten Elaine Eksvärd tag fram 3 tips för hur du kan undvika alkoholtjat. För tipsen och ytterligare siffror från undersökningen, se bifogat faktablad. Se IQ:s nya informationsfilm här: https://www.youtube.com/watch?v=JQI8qMSc7UY

*Sifo-undersökningen genomfördes mellan den 6-12 november bland 1001 personer i åldrarna 18 år och uppåt.

För ytterligare information:

Magnus Jägerskog, VD IQ, 070-227 70 35, e-post: magnus@iq.se

____________________________________________________________________
IQ verkar för en smartare syn på alkohol genom information om alkoholens risker och inspiration för ett smart förhållningssätt till alkohol, genom IQ:s nätverk som samlar aktörer och goda exempel inom alkoholområdet samt genom kunskap om aktuella alkoholfrågor. IQ-initiativet är ett fristående dotterbolag till Systembolaget. Läs mer på IQ.se.

Taggar:

Om oss

IQ är en organisation som verkar för en smartare syn på alkohol. IQs verksamhet består av kommunikationsinsatser, rapporter och undersökningar inom aktuella alkoholfrågor samt ett rikstäckande nätverk av aktörer inom alkoholområdet. IQ är ett fristående dotterbolag till Systembolaget. Läs mer på IQ.se.