Fyra av fem tycker att reglerna för alkohol- och tobaksreklam ska vara lika

Åtta av tio tycker att det bör vara samma regler för alkoholreklam och tobaksreklam, fyra av tio tycker att Sverige bör driva frågan om ett allmänt EU-förbud mot alkoholreklam. Det visar en ny opinions-undersökning som presenterades på IQ:s seminarium i Visby idag.

Åtta av tio tycker att det bör vara samma regler för alkoholreklam och tobaksreklam, fyra av tio tycker att Sverige bör driva frågan om ett allmänt EU-förbud mot alkoholreklam. Det visar en ny opinions-undersökning som presenterades på IQ:s seminarium i Visby idag.

Undersökningen, som omfattar 1 000 intervjuer och har genomförts på IQ:s uppdrag, visar hur svenska folket ser på regler för alkohol- och tobaksreklam:
• 7 procent anser att reglerna för alkoholreklam bör vara hårdare än reglerna för tobaksreklam
• 80 procent tycker att det bör vara samma regler för alkoholreklam som för tobaksreklam
• 12 procent menar att reglerna för alkoholreklam inte bör vara lika hårda som reglerna för tobaksreklam
• 1 procent har ingen uppfattning/vet inte

I undersökningen ställdes också en fråga om Sverige borde föreslå ett allmänt EU-förbud mot alkoholreklamen:
• 43 procent svarar ja
• 52 procent svarar nej
• 5 procent har ingen uppfattning/vet inte

Undersökningsresultatet presenterades på IQ:s seminarium om alkohol, reklam och marknadsföring i Visby. I seminariet medverkade några av branschens aktörer.

Alkoholreklam påverkar ungdomars alkoholdebut och drickande
IQ har nyligen presenterat en rapport om hur marknadsföring påverkar ungdomars alkoholkonsumtion och debutålder. Rapporten "Vem behöver alkoholreklamen?" finns på http://www.cisionwire.se/iq

Undersökningen har genomförts av Novus Opinion den 5-11 maj 2009.


För ytterligare information:
Ann-Therése Enarsson, VD IQ, 08-410 249 51, 0709-21 75 50


IQ verkar för en smartare syn på alkohol - att skapa en förändring av attityder och beteenden som resulterar i minskade alkoholskador. IQ lyfter fram projekt, goda exempel, som kan inspirera fler att göra mer för att minska alkoholkonsumtionen. Läs mer på IQ.se.

Taggar:

Om oss

IQ är en organisation som verkar för en smartare syn på alkohol. IQs verksamhet består av kommunikationsinsatser, rapporter och undersökningar inom aktuella alkoholfrågor samt ett rikstäckande nätverk av aktörer inom alkoholområdet. IQ är ett fristående dotterbolag till Systembolaget. Läs mer på IQ.se.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia