Sju av tio ogillar alkoholreklam

Sju av tio svenskar tycker att alkoholreklam i tidningar är dåligt. Lika många tycker att förbudet mot reklam för alkohol i radio och TV är bra. Sex av tio tror att ungdomar påverkas av alkoholreklam. Allmänheten är kort sagt negativ till alkoholreklam. Det visar en ny undersökning som presenteras i en rapport från IQ.

Sju av tio svenskar tycker att alkoholreklam i tidningar är dåligt. Lika många tycker att förbudet mot reklam för alkohol i radio och TV är bra. Sex av tio tror att ungdomar påverkas av alkoholreklam. Allmänheten är kort sagt negativ till alkoholreklam. Det visar en ny undersökning som presenteras i en rapport från IQ.

- Det finns ett tydligt samband mellan reklam och ett ökat bruk av alkohol. Det räcker som argument för att alkoholreklamen bör diskuteras, säger Ann-Therése Enarsson, VD för IQ.

Reklam får unga att dricka mer
Forskare har i en ny studie tittat på hur ungdomar påverkas av alkoholreklam. De har granskat och sammanställt 13 tidigare studier på området.

Rapportens övergripande slutsats är att det finns starka bevis för ett samband mellan exponering för alkoholreklam och att unga som inte dricker börjar dricka, och att de som dricker ökar sin konsumtion.

De vuxna alkoholvanorna grundläggs i åldern mellan 18 och 25 år. Det är också i den åldern man dricker mest. Därför är det viktigt att arbeta systematiskt med fokus på unga vuxnas berusningsdrickande. Alkohol har ju två sidor. Det är förknippat med glädje och fest. Men det får inte bli för mycket, då utsätter man sig för risker, både våld och ofrivilligt sex.

Explosionsartad ökning av alkoholreklam
På nio år, från 2000 till och med 2008, har investeringarna i alkoholreklam i svenska medier ökat från 8 miljoner kronor till drygt 369 miljoner kronor - en ökning med mer än 4500 procent.

När det gäller alkoholens roll i det svenska samhället visar en aktuell undersökning att sex av tio oroar sig för att ökad konsumtion av alkohol ökar våldet i samhället. Lika många är oroade över ökad konsumtion av alkohol bland ungdomar.

Undersökningen visar också att många är positivt inställda till vissa skärpningar av alkoholpolitiken:

  • Nästan nio av tio svenskar vill ha hårdare straff för restaurangägare som serverar alkohol till minderåriga
  • Fem av tio vill förbjuda alkoholprodukter som vänder sig till unga

Allmänheten kritisk till alkoholreklam
Undersökningen, som omfattar 1000 intervjuer, visar att:

  • 73 procent tycker att det är bra att det är förbjudet att göra reklam för alkohol i radio och TV
  • 66 procent tycker att det är dåligt med alkoholreklam i tidningar och tidskrifter
  • 45 procent tycker att det ska vara förbjudet med reklam för alkohol i tidningar, medan 50 procent inte vill införa ett förbud trots att vissa av dem tycker att det är dåligt med reklam
  • 59 procent tror att ungdomar påverkas av alkoholreklam så att de dricker mer
  • 52 procent tror att vuxna påverkas

EU-strategi ska minska alkoholmissbruket
Under förra svenska ordförandeskapet 2001 anordnades en stor alkoholkonferens i Stockholm som ledde fram till att EU skulle ta fram en alkoholstrategi för att minska konsumtion och skador. Alkoholstrategin antogs 2006.

I slutet av september anordnas i Stockholm en EU-expertkonferens om alkohol och hälsa.

IQ:s rapport "Vem behöver alkoholreklamen?" finns på http://www.cisionwire.se/iq
Undersökningen har genomförts av Novus Opinion den 5-11 maj 2009.

För ytterligare information:
Ann-Therése Enarsson, VD IQ, 08-410 249 51, 0709-21 75 50

IQ verkar för en smartare syn på alkohol - att skapa en förändring av attityder och beteenden som resulterar i minskade alkoholskador. IQ lyfter fram projekt, goda exempel, som kan inspirera fler att göra mer för att minska alkoholkonsumtionen. Läs mer på IQ.se.

Taggar:

Om oss

IQ är en organisation som verkar för en smartare syn på alkohol. IQs verksamhet består av kommunikationsinsatser, rapporter och undersökningar inom aktuella alkoholfrågor samt ett rikstäckande nätverk av aktörer inom alkoholområdet. IQ är ett fristående dotterbolag till Systembolaget. Läs mer på IQ.se.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar