Torsdagen den 8 mars kommer IQ:s nätverk till Göteborg.

IQ fortsätter att lyfta positiva förebyggande exempel och startar nu ett nätverk.
Den 8 mars kommer IQ till Göteborg. 

Det finns flera spännande projekt i Västra Götaland. Vi på IQ kommer även att visa på hur man i närliggande kommuner arbetar förebyggande med alkoholfrågan.

I programmet medverkar Magnus Jägerskog, IQ:s VD och Kaja Halleen-Holmström. Kaja har varit med och jobbat fram konceptet Säker- och trygg förening i Kalmar kommun, IQ-projekt nr 1012.

Vad är IQ Nätverk?

Med över 1000- IQ projekt arbetar IQ vidare och skapar ett nätverk.
IQ Nätverk vänder sig till alla som aktivt arbetar med att skapa en smartare syn på alkohol.

Som medlem i nätverket får man tillgång till nätverkets medlemssida där information kontinuerligt läggs upp från IQ-projekt och nätverksträffar.

Vi bjuder på frukost!

Är ni intresserade att komma dit, vänligen kontakta Cecilia von Schedvin på cecilia@iq.se, eller mobil 0708-32 29 51.


Tid:
Torsdagen den 8 mars kl 09.00-12.00
Plats: Elite Plaza Hotel, Göteborg

Varmt välkommen!

IQ verkar för en smartare syn på alkohol - att skapa en förändring av attityder och beteenden som resulterar i minskade alkoholskador. IQ lyfter fram projekt, goda exempel, som kan inspirera fler att göra mer för att minska alkoholkonsumtionen. Läs mer på IQ.se.

Taggar:

Om oss

IQ är en organisation som verkar för en smartare syn på alkohol. IQs verksamhet består av kommunikationsinsatser, rapporter och undersökningar inom aktuella alkoholfrågor samt ett rikstäckande nätverk av aktörer inom alkoholområdet. IQ är ett fristående dotterbolag till Systembolaget. Läs mer på IQ.se.

Prenumerera