Iquity Systems Inc. rekommenderar styrelsen i Iquity Systems AB att avnotera aktien från SBI listan i Stockholm

IQUITY SYSTEMS INC. KONTROLLERAR MINST 97,4 PROCENT AV AKTIERNA I IQUITY SYSTEMS AB OCH REKOMMENDERAR STYRELSEN I IQUITY SYSTEMS AB ATT AVNOTERA AKTIEN FRÅN SBI LISTAN I STOCKHOLM Styrelsen för Iquity Systems Inc. beslutade den 16 februari 2000 att fullfölja erbjudandet till aktieägarna och optionsinnehavarna i Iquity Systems AB om att byta deras aktier respektive optioner i Iquity Systems AB mot aktier och optioner i Iquity Systems Inc., samt att förlänga erbjudandet till den 29 februari 2000. Vid anmälningsperiodens utgång den 29 februari 2000 kontrollerade Iquity Systems Inc. minst 97,4 procent av aktierna i Iquity Systems AB. Styrelsen för Iquity Systems Inc. har därför beslutat rekommendera styrelsen för Iquity Systems AB att avnotera Iquity Systems ABs aktie från SBI-listan i Stockholm onsdagen den 8 mars. Kvarvarande aktieägare kommer att kontaktas av bolaget. Handeln i aktier i Iquity Systems Inc. representerade av svenska depåbevis kommer att påbörjas så snart styrelsen finner det lämpligt genom Hagströmer & Qviberg Fondkommission AB:s försorg. Likvidredovisning avseende utbyteserbjudandet kommer att påbörjas omkring den 13 mars 2000 i enlighet med vad som angavs i prospektet daterat i januari 2000. FÖR YTTERLIGARE INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA: Peter Landgren, C.E.O., Iquity Systems Mobil: +46 708 75 39 39 E-mail: peter.landgren@iquity.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/03/20000303BIT00160/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/03/20000303BIT00160/bit0002.pdf

Dokument & länkar