Iquity Systems Inc. säljer Iquity Systems AB till Target Investment AB

Iquity Systems Inc. säljer Iquity Systems AB till Target Investment AB I samband med en rekonstruktion av Iquity Systems Inc. förvärvar Target Investment AB samtliga innehavda aktier i dotterbolaget Iquity Systems AB genom en riktad nyemission av 100 miljoner aktier, motsvarande cirka 20 MSEK. Iquity Systems AB passar väl in i Target Investments strategi att investera i verksamheter inom det expansiva mobila telekom-området. Iquity Systems Inc. äger efter Targets förvärv 42 procent av kapitalet och 31 procent av rösterna i Target. Targets aktier är noterade på NGM. Styrelsen för Target kommer i början av nästa år föreslå en extra bolagsstämma, en nyemission på ca 90 MSEK, varav 30 MSEK är garanterade. Emissionsgarantin har främst tecknats av de större ägarna i Iquity Systems Inc. och var ett av villkoren från Target för att genomföra affären. Aktieägarna i Iquity Systems Inc. kommer att erbjudas att delta i den förestående nyemissionen i Target. Styrelsen i Iquity Systems Inc. har idag fattat beslut om att rekommendera bolagets aktieägare att godkänna försäljningen av Iquity Systems AB. Affären möjliggör för ledningen i Iquity Systems AB att fortsätta arbetet med att få en positiv utveckling av företaget och dess kunder, leverantörer, partners, anställda och aktieägare. Försäljningen av Iquity Systems AB sker under förutsättning av bl a att minst 51% av aktieägarna i Iquity Systems Inc accepterar budet. Planen är att kunna slutföra affären före årsskiftet. Om Iquity Systems Inc. Iquity Systems är ett globalt mjukvaruutvecklingsföretag och en ledande leverantör av lösningar för mobil marknadsföring. Iquity Systems "femte kanal" (Fith Channel ) är ett nytt dynamiskt reklammedia, som överträffar traditionell och "online" media genom att förvandla mobiltelefonen till en interaktiv kanal, som effektivt levererar lämpliga kundanpassade meddelanden till olika målgrupper.Iquity Systems unika mjukvaruplatform, Iquity Mobile Media Suite, levererar lösningar till mobila telekommunikationsföretag som vill öka värdet för deras kunder och utöka deras kundbas, samt till detaljhandeln som vill bygga och stärka kundlojalitet. Idag används lösningen av över 200 annonsörer och 500 000 abonnenter. Företaget grundades 1995, har drygt 50 anställda med huvudkontor i New York och kontor i Stockholm. För ytterligare information kontakta: Kicki Wallje-Lund, VD Iquity Systems Inc, tel. 08-506 200 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/13/20011213BIT00290/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/13/20011213BIT00290/bit0002.pdf

Dokument & länkar