Styrelsen för Iquity Systems AB har på inrådan från styrelsen i Iquity Systems Inc beslutat att avnotera Iquity Systems

Styrelsen för Iquity Systems AB har på inrådan från styrelsen i Iquity Systems Inc beslutat att avnotera Iquity Systems ABs aktie från SBI-listan i Stockholm. Sista dag för handel kommer att vara onsdagen den 8 mars 2000. Handeln i aktier i Iquity Systems Inc. representerade av svenska depåbevis kommer att påbörjas så snart styrelsen finner det lämpligt genom Hagströmer & Qviberg Fondkommission AB:s försorg. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/03/20000303BIT00320/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/03/20000303BIT00320/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar