Asylboenden går upp i lågor

Aldrig har risken för liv och egendom varit så hög som nu. Sverige har drabbats av en våg av mordbränder riktade mot asylboenden. Vad kan vi göra för att skydda och hjälpa de som med risk för sitt liv har flytt från krig och misär?

Trettiotalet mordbränder har skett hittills och trenden är att det ökar. Ser vi hur det gått i andra länder som Tyskland med över femhundra mordbränder så är det en tragisk tid vi går tillmötes. Försäkringsbolagen har uppmärksammat denna unika situation och upphäver försäkringar på löpande band då brand inte längre ses som en plötslig och oförutsedd händelse.

Vad kan kommuner och migrationsverket göra?
– Det finns flera valmöjligheter. Det de flesta väljer är att göra ingenting och hoppas på det bästa. Det är svårt nog att få fram tillräckligt med sängplatser trots att så många brinner upp, säger Johnny Berlic, vd Mindmancer AB.
– Många har vänt sig till sina väktarbolag och ökat ronderingarna. Priset för en väktare kan nu vara så lågt som 250kr per timme.

Så problemet är under kontroll?
– Inte på långa vägar. Risken att upptäckas på bar gärning trots dessa åtgärder är någon procent. Sedan är det en kostnadsfråga, säger Johnny Berlic.

Hur blir detta en kostnadsfråga när det är liv som står på spel?
– Det finns rent logistiska problem också. Att öka ronderingarna till två gånger per kväll kostar i snitt lika mycket som att göra ingenting och hoppas att det inte brinner. Sen kan du själv gissa hur mycket extra skydd det blir när en bil med en logga på kör förbi fastigheten två, tre, gånger på en tolv timmars period, hur avskräckande är det?
– En stationär väktare som hela tiden går ronder runt asylboendet ger ett mycket bra skydd. Vissa kommuner har fått rekordlåga priser, men skulle alla boenden skyddas på detta sätt så skulle det behöva nyanställas drygt tjugotusen väktare och kosta varje asylboende bortåt nittiotusenkronor i månaden. Det är inte en praktisk eller ekonomisk lösning.
– Det är som tanken att polishelikoptrar ska bevaka asylboendena. Det finns totalt åtta helikoptrar fördelat på fem orter i hela landet. Förra veckan kom tiotusen nya flyktingar. Det är en fin gest men knappt en droppe i havet, det är inte en praktiskt applicerbar lösning, säger Johnny Berlic.

Så vad ska man göra?
– Öka risken att åka fast och om ett illdåd ändå sker, se till att kunna upptäcka det och minimera skadan så snabbt som möjligt. När risken för attentatsmännen ökar så minskar benägenheten att utföra dådet. Antalet försök kommer helt enkelt minska.
– Välj sedan den mest kostnadseffektiva metod som ökar upptäcktsrisken mest.

Vilken metod är det?
– Vi har räknat på det.
Som ansvarig kan du välja att göra ingenting, det är ett aktivt val. Kostnaden för detta, i fråga om ren skada på fastigheter baserat på den genomsnittliga risken att ett attentat sker, är drygt tusen kronor per vecka. Då har vi inte räknat med kostnader för personskador och förlust av liv eller skador mot varumärket, inte heller en lägre försäkringspremie när försäkringen blir uppsagd, utan endast den genomsnittliga kostnaden för skador på fastigheten.
Chansen att en gärningsman upptäcks baserat på vad vi sett hittills är en till fem procent.
– Alternativet ronderande bevakning så får du drygt åtta minuter extra bevakning i veckan för trehundra till tusen kronor. Chansen att en förövare upptäcks blir någon procent högre och chansen till tidig upptäckt av en brand ökar också så det är en förbättring för motsvarande kostnaden att välja att göra ingenting.
– På vissa platser kan du nå ett bättre resultat med grannsamverkan och frivilliga patruller. Det kräver en hel del organisation men kan ge ett mycket bättre resultat. Chansen för upptäckt tror vi blir mer än tio procent.
– Den stationära väktaren ger en mycket god avskräckande effekt och chans till upptäckt när vakten är där. Resten av tiden är det samma som att göra ingenting. En vakt på plats de tider som risken är som störst kostar drygt tjugofemtusen i veckan.
– Med intelligent integritetsskyddande kamerabevakning så kan asylboendet bevakas tjugofyra timmar om dygnet sju dagar i veckan för drygt trehundrafemtio kronor. Chansen för upptäckt blir som med den stationära väktaren.

Så intelligent kamerabevakning ger mest effekt för pengarna?
– Inte konstigt att vi kommit fram till en sådan slutsats menar du?
Jag uppmuntrar alla att räkna på det. Priset är mycket lägre än alternativet att göra ingenting. Lösningen kan snabbt appliceras på asylboenden med kort varsel och utan bindningstider. Jämfört med en bil som kör förbi några gånger per kväll så är det väldigt mycket mer bevakning, faktiskt två hundra gånger mer bevakad tid för mindre pengar.
– Som ansvarig kan du välja att höja säkerheten för en kostnad som motsvarar tio koppar kaffe eller en säng för en natt på ett asylboende. Vi tror att det är en klok investering, säger Johnny Berlic. 

Varför gör inte alla det nu då?
– Bra fråga. Jag tror det beror på ett par saker. Dels att ekonomin är ansträngd, trots att regeringen nu skjuter till miljarder. Sen att många inte vet att intelligent kamerabevakning finns. Sist men inte minst så har de ansvariga mycket att göra nu, då blir det bekvämt att be sitt vaktbolag att öka ronderingen, oavsett om det är en bra eller priseffektiv lösning.

Men tar det inte lång tid för kommunerna upphandla en sådan lösning?
– De beloppen vi pratar om, från trehundrafemtio kronor i veckan är mycket långt under upphandlingsgränserna. Kommunen får direktupphandla en sådan lösning, allt som behövs är ett telefonsamtal eller mail, det räcker.
– Dessutom erbjuder vi som sagt detta utan att kommunen behöver binda upp sig. Det är nu behovet finns, när det förändras i framtiden så avslutar de bara tjänsten direkt. Jag skulle starkt avråda från att i en sådan här extraordinär situation skriva på avtal med långa bindningstider, alla lösningar är inte likvärdiga, avslutar Johnny Berlic.

Johnny Berlic, VD Mindmancer 
Telefon: 031-789 40 01
Email: johnny.berlic@mindmancer.se
www.mindmancer.se

Du som kund är unik. Du har dina erfarenheter, dina villkor, dina behov. Med spetskompetens inom utveckling och säkerhet är vårt syfte att leverera bevakningen som passar just dig – vare sig det handlar om stöldbegärlig egendom, skadegörelse eller skolbarn.

Hos oss går innovation och integritet hand i hand. Vi på Mindmancer utvecklar aktivt intelligent kamerabevakning och samarbetet med våra partners resulterar i heltäckande säkerhetslösningar.

Vi på Mindmancer levererar en tryggare vardag.

---

Remium Nordic AB är bolagets Certified Advisor och nås på tel: 46 8 454 32 00 eller www.remium.se.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media