Delårsrapport för Mindmancer AB (publ) Q3 2015

Mindmancer har nu släppt delårsrapporten för det andra kvartalet och du kan läsa den i sin helhet här: Mindmancer Q3 2015. Rapporten dyker in i våra nyckeltal för att klargöra hur vi ser på vår abonnemangsportfölj och vilka effekter tillsvidareavtal ger på resultatet.

Om churn-rate och mycket mer finns att läsa i rapporten.
1 juli – 30 september 2015

  • Faktureringen under perioden uppgick till 5,9 MSEK (4,6).
  • Omsättningen uppgick till 4,9 MSEK (2,7), varav 0,3 MSEK (0,2) avser aktiverat arbete.
  • Bruttomarginalen uppgick till 70 procent (53).
  • Rörelseresultat (EBITDA) uppgick till -0,3 MSEK (-2,2).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till -1,4 MSEK (-3,0).
  • Mindmancer har slutit avtal med ett finansbolag rörande finansieringslösningar. Detta har stärkt bolagets kassa med 4,7 MSEK och den uppgår vid periodens slut till 10,4 MSEK.
  • Mindmancer har vunnit flera upphandlingar i Sverige och Norge.

Johnny Berlic, VD Mindmancer 
Telefon: 031-789 40 01
Email: johnny.berlic@mindmancer.se
www.mindmancer.se

Du som kund är unik. Du har dina erfarenheter, dina villkor, dina behov. Med spetskompetens inom utveckling och säkerhet är vårt syfte att leverera bevakningen som passar just dig – vare sig det handlar om stöldbegärlig egendom, skadegörelse eller skolbarn.

Hos oss går innovation och integritet hand i hand. Vi på Mindmancer utvecklar aktivt intelligent kamerabevakning och samarbetet med våra partners resulterar i heltäckande säkerhetslösningar.

Vi på Mindmancer levererar en tryggare vardag.

---

Remium Nordic AB är bolagets Certified Advisor och nås på tel: 46 8 454 32 00 eller www.remium.se.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar