Irisity korrigerar avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen

Göteborg —Irisity AB (publ) avstämningsdagen för deltagande i företrädesemissionen i styrelsens förslag i kallelsen till den extra bolagsstämman har angivits felaktigt, det korrekta datumet ska vara den 4 december 2017.

Rådgivare

Finansiell rådgivare till Irisity är Erik Penser Bank. Legal rådgivare är Advokatfirman Vinge.

Vidare information finns tillgänglig på www.irisity.com

För ytterligare information:

Marcus Bäcklund, CEO

Telefon: +46 733 80 17 80
E-mail: marcus@irisity.com

Erik Stenberg, CFO

Telefon: +46 761 74 05 92
E-mail: erik@irisity.com

Marcus Bäcklund
CEO
+46 73 380 17 80
marcus@irisity.com 

Irisity är ledande inom intelligent kameraövervakning.  Med hjälp av proaktivt arbetande och självlärande algoritmer skapar Irisity kameralösningar som är speciellt anpassade för en mängd applikationsområden i samhället såsom skolgårdar, nattlig övervakning av äldre i hemmet och bevakning av olika typer av skyddsområden. Irisity verkar i en turbulent värld där övervakning har genomgått ett skifte från ifrågasatt integritetshot till självklar trygghetsfaktor. Med en offensiv tillväxtstrategi i ett av världens största och snabbast växande branschsegment satsar Irisity på att inom det närmaste året fördubbla sin patentportfölj och expandera internationellt.

Irisity AB (publ) är noterat på Nasdaq First North under kortnamn IRIS

Certified Adviser: Erik Penser Bank AB • +46 8 463 80 00 • www.penser.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar