Irisity lanserar andra generationens AI-baserade Skolbevakare™

Göteborg — Irisity AB (publ) lanserar nästa generations AI baserade bevakningslösning för skolor och offentliga anläggningar.

Irisity utvecklar självlärande AI-algoritmer specialiserade på att detektera mänsklig aktivitet i bevakningsuppdrag. Nu lanserar vi nästa generations Skolbevakare™ för skolor och offentliga anläggningar. I den nya versionen ingår en differentierad anonymisering, varvid både skydd mot skadegörelse och ökad trygghet uppnås samtidigt som integriteten säkerställs.

Våra AI-algoritmer styr och differentierar anonymiseringen i realtid där skadegörelse och vandalism i fastighetens närområde identifieras med klarbild. Men där integriteten samtidigt bibehålls inom övriga bevakningsområdet. På detta sätt kan Skolbevakaren™ leverera bevismaterial till Polis utan att tumma på den personliga integriteten. Funktionen kräver ingen ny hårdvara och alla befintliga installationer kan redan idag uppgraderas till att använda differentierad anonymisering. Vår maskininlärning gör också att AI-algoritmerna blir allt bättre på varje bevakningsområde.

Den nya Skolbevakaren™ levererar en unik kombination av skydd mot skadegörelse och vandalisering, samtidigt som trygghet och integritet säkerställs. En kombination som tidigare varit svår att uppnå i en och samma bevakningslösning.   

”Den nya Skolbevakaren tar med differentierad anonymisering en redan branschledande produkt till nästa nivå. Efter mångårigt samarbete med en mängd skolor i och utanför Sverige kan vi nu skapa ännu mer värde och trygga våra skolor, med hjälp av vår förbättrade AI-baserade videoanalys.”, säger Victor Hagelbäck, CTO

”Vi ser en stark efterfrågan av just denna bevakning. Skolförvaltningar över hela landet kan nu säkerställa att skolor och andra anläggningar får förbli oförstörda och trygga. Med bibehållen integritet, men då skadegörelse sker kunna bistå polis med klarbild och identifiering av förövaren.” säger Christian Johansson, Säljchef region Väst

För ytterligare information:

Christian Johansson, säljchef region Väst

Telefon: +46 709 94 53 67

E-mail: christian@irisity.com

Marcus Bäcklund
CEO
+46 73 380 17 80
marcus@irisity.com 

Irisity är ledande inom intelligent kameraövervakning.  Med hjälp av proaktivt arbetande och självlärande algoritmer skapar Irisity kameralösningar som är speciellt anpassade för en mängd applikationsområden i samhället såsom skolgårdar, nattlig övervakning av äldre i hemmet och bevakning av olika typer av skyddsområden. Irisity verkar i en turbulent värld där övervakning har genomgått ett skifte från ifrågasatt integritetshot till självklar trygghetsfaktor. Med en offensiv tillväxtstrategi i ett av världens största och snabbast växande branschsegment satsar Irisity på att inom det närmaste året fördubbla sin patentportfölj och expandera internationellt.

Prenumerera

Media

Media