Irisity lanserar banbrytande AI-baserad bevakningstjänst för privatmarknaden

Göteborg — Irisity AB (publ) lanserar idag tjänsten Irisity Homeland Security™ gentemot privatmarknaden i Sverige. Denna premiumtjänst är baserad på Irisitys patenterade AI-algoritmer skapar en ny dimension av trygghet och förmögenhetsskydd för landets villaägare.

Irisity utvecklar AI-algoritmer specialiserade på att upptäcka mänsklig aktivitet i en övervakningskamera. En uppgift som utan specialiserad mjukvara är mycket otillförlitlig. Detta då väder, vind, svajande grenar, skuggor etc. genererar en ohanterlig mängd fellarm. Vilket driver såväl kostnad som negativ uppmärksamhet. Irisity löser detta genom självlärande AI-algoritmer som levererar mycket hög precision med nolltolerans mot falsklarm. Genom så kallad adaptiv svartmaskering (patent) anpassar sig systemet dynamiskt till förändringar inom bevakningsområdet.

Tjänsten Irisity Homeland Security (IHS) är from idag den 1 november 2017, tillgänglig för privata fastighetsägare över hela Sverige. IHS är baserad på samma välbeprövade AI-algoritmer som idag bevakar drygt 400 skyddsobjekt för företag och kommuner i Sverige. IHS är aktivt 24 timmar om dygnet året runt och agerar preventivt direkt vid tomtgränsen då obehörig mänsklig aktivitet sker. Till skillnad mot vanliga skalskydd ökar IHS möjligheten att agera redan innan intrång eller skadegörelse skett i fastigheten. IHS bevakar med full precision under natten och i alla väderförhållanden. Samtliga IHS kunder kommer också utan kostnad via en mjukvaruuppdatering att kunna ta del av Irisitys kommande delningstjänst för grannsamverkan.

IHS system levereras med förkonfigurerade högupplösta IR kameror, Irisitys patenterade AI-algoritmer, nätverkshögtalare, 24 timmar per dygn koppling till certifierad larmcentral samt insats från certifierat väktarbolag. IHS har en låg månadsavgift där kunden betalar för verkliga skarplarm, aldrig för falsklarm.    

Vidare information finns tillgänglig på www.irisity.com

Patric Broman, COO

Telefon: +46 (0)708 133 963
E-mail: patric@irisity.com

Irisity är ledande inom intelligent kameraövervakning.  Med hjälp av proaktivt arbetande och självlärande algoritmer skapar Irisity kameralösningar som är speciellt anpassade för en mängd applikationsområden i samhället såsom skolgårdar, nattlig övervakning av äldre i hemmet och bevakning av olika typer av skyddsområden. Irisity verkar i en turbulent värld där övervakning har genomgått ett skifte från ifrågasatt integritetshot till självklar trygghetsfaktor. Med en offensiv tillväxtstrategi i ett av världens största och snabbast växande branschsegment satsar Irisity på att inom det närmaste året fördubbla sin patentportfölj och expandera internationellt.

Denna information är sådan information som Irisity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 november 2017 kl. 12:00 CET.

This information is information that Irisity AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation and the Securities Markets Act. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, at 12:00 CET on November 1, 2017.

Certified Adviser: Erik Penser Bank AB • +46 8 463 80 00 • www.penser.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar